Esoterika a esoterismus

Svět esoteriky nás obklopuje a my všichni jsme jeho součástí, ač si to možná ani neuvědomujeme.

 

  • Esoterika

Tento pojem je všeobecně znám, ale jen velmi těžko lze vysvětlit tento pojem jen pár slovy. Význam hledejme zejména v řeckém slově eisó, který označuje niterný nebo uvnitř člověka se odehrávající.

Esoterice se, ale musí člověk učit, pokud ji chce chápat a rozumět a především k ní musí přistupovat zodpovědně, jinak v opačném případě zle pořídíte. Musíte zkrátka chtít poodkrýt tu pomyslnou pavučinu tajemství, jedině pak docílíte dobrých výsledků a tím pádem i úspěchů.

Pokud se tedy chcete dostat, jak se říká esoterice "pod pokličku", tak Vás nejspíše i potěším, neboť existují školy esoteriky a ty se přímo zaměřují na studium esoteriky jako takové. Každý z nás se do školy esoteriky může přihlásit zcela dobrovolně nebo se stačí jen zapojit do kurzu, abyste zjistili, zda vás vůbec celková problematika esoteriky zajímá. Pokud snad máte dojem, že je esoterika příliš náročná, pak na to rychle zapomeňte. Pravdou je, že náročné je všechno, ale pokud budete mít dostatečnou vůli učit se a porozumět, pak si ve škole esoteriky najdete své místo a rozhodně si ji zamilujete

Esoterika se zabývá přímo člověka, jedince, není to tedy třeba jako v případě horoskopů, které čtete na některých webových portálech nebo v tisku, ale je to opravdu co člověk, to "originál".  Abyste mohli dojít k sebepoznání, které je velice důležité pro dobrý a spokojený život, pak musíte být zcela v pořádku a vyrovnaní co se týče duševní stránky člověka. Toho můžete dosáhnout už ve škole esoteriky, která vás s vašim vlastním vnitřním světem dokonale seznámí.

Do světa esoteriky lze zahrnout i mnoho odvětví, jako je astrologie nebo numerologie, meditace a odpočinkové procedury jako je jóga, zvěrokruhy, ale i studium mezilidských vztahů a jejich vnímání.

 

  • Esoterismus

Slovo esoterismus je řeckého původu -  esotérikos a  znamená to volně přeložené jako uzavřený nebo také vnitřní. Je to v podstatě souhrn vědomostí určených jen pro výharadně úzký okruh zasvěcených a intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných jedinců.  Nepleťme si, ale tento pojem esoterismus s pojmem exoterismem, ten je totiž právě opakem esoterismu a znamená obecně známé vědění o dané záležitosti.

Pod pojmem esoterismus můžeme najít širokou škálu nauk a to nejen duchovního rázu, ale i neduchovního rázu. Esoterické vědomosti jsou utajovány před nezasvěcenými nebo obecně před veřejností, aby se zachovala výlučnost příslušnosti k nějaké skupině, případně z důvodu ochrany před postihem jehož příčinou by mohly být např. společenské předsudky.

 


Kontakt

Lenka Miriam Vyškovská

IČ: 08930805; Zlín
+ 420 732 434 712


Korálky od čarodějky 

- náramky z drahých minerálů

www.koralkyodmiriam.cz

 

Photo

https://www.facebook.com/photovyskovsky

Spolupráce

www.astrovikend.cz

www.avalounuh.cz