Runy

 
"Jsem síla,
která dává poznání, moc a lásku 
a osvobozuje Tě od bytí beze smyslu.
Jsem síla v krvi tvých předků,
Předávána z generace na generaci… "
 
 
Runy jsou  znaky, podle jedné teorie odvozené pravděpodobně z písma etruského a řeckého. Je však, ale nejisté odkud samotné runy pocházejí a to i přesto, že právě Vikingové je začli využívat, neboť jejich původ i vznik je daleko starší než  samotný národ Vikingů. Přesto se však stáří run odhaduje přibližně na 2000 let.
 
Pojďme tedy poodrhnout roušku tajemství run alespoň z dob, kdy žili samotní Vikingové.
 
Vzhůru tedy do doby Vikingů, jež žili v úzkém kontaktu se zemí a jejími tajemnými silami  a využívali run. Runy o kterých budeme mluvit, tedy pocházejí nejspíše ze Severské oblasti Evropy, kde žil právě národ Vikingů. Tento národ měl svůj vlastní systém náboženství a mytologie, který obsahoval množství božstev.
 
Otec boha Thora, Odin, byl stvořitelem run a patří mezi jednu z nejdůležitějších postav Vikingských lidových tradic. Odin se jednou pověsil vzhůru nohama na větev stromu, aby tak se stal moudřejším a získal znalost pravých zákonů světa. Dříve než slezl, byl obeznámen s novým systémem nazvaným Runy. Tyto symboly byly užívány vysokými kněžstvem nejen k psaní, ale také k magii. 
 
 
Existovaly runy, které ovlivňovaly počasí, úrodu, mohly zbavit či naopak přiřknout zakletí, mohly ovlivnit zdraví či různé mezilidské vztahy.
 
V současné době máme 25 znaků run, jež využíváme k věštění, jaké to jsou a co znamenají, se dočtete v podkapitole, tohoto odkazu. 
 
 
 
 
 
 
(runová abeceda a znaky)
 
 

Kontakt

Lenka Miriam Vyškovská

IČ: 08930805; Zlín
+ 420 732 434 712


Korálky od čarodějky 

- náramky z drahých minerálů

www.koralkyodmiriam.cz

 

Photo

https://www.facebook.com/photovyskovsky

Spolupráce

www.astrovikend.cz

www.avalounuh.cz