Andělé lásky

 
Tato sada vykládacích karet je od samotné odbornice na slovo vzaté, co se týče andělské a vílí říše a to PhD. Doreen Virtue.
 
Je to krásný balíček karet, který už ze samotného názvu vypovídá, že celým výkladem i odpovědmi na naše otázky týkající se právě lásky v jakékoliv podobě,  nám dávají otázky samotní andělé lásky.