Magické poselství víl

 
Autorkou těchto krásných karet i knihy je Ph.D Doreen Virtue, která je duchovně zaměřenou psycholožkou, slyší po celý svůj život anděly, vždy o nich nedokázala mluvit, protože se bála, jak ji přijme okolí. Je obecně známo, že pokud tvrdíte nebo jste zastáncem něčeho, co není "fyzicky" vidět nebo věříte v něco, v co ostatní nevěří, okolí Vás nevnímá zrovna nejpříznivěji. 
Po té, co se, ale Doreen stalo i pár nepříjemných událostí, z níž jedna byla, i to že téměř zemřela, se rozhodla vyjít s tímto"faktem", že slyší andělé, kteří ji dávají rady a pomáhají ji v životě, jít jak se říká ven.
Řekla světu, to oč ji andělé dlouhou dobu žádali a to, aby začla o nich mluvit a učit okolí naslouchat andělům.
 
Pracuje s andělskými říšemi, je autorkou mnoha knih i vykládacích karet a také audio programů o andělech, důchovním rozvoji, tématech související s myslí, tělem a duchem.
Vílám, jež se věnuje i zde, které také nazývá jako pomocníky andělů se věnuje podrobněji a obsáhleji ve své knize Faires 101 a Léčení s vílami.
 
Často se objevuje v televizi i rádiu, dokonce byla i show Oprah Winfrey a je známá také jako "Andělská dáma" 
 
Pokud Vás zajímá tato autorka hlouběji a rádi byste chtěli bližší informace, stačí navštívit její webové stránky, které najdete na www.AngelTherapy.com
 
Ph.D Doreen Virtue