První Aett

První Aett nebo také v překladu řečeno první skupina je zasvěcena božským dvojčatům Freyovi a Freye, kteří jsou z rodu Valů. Mají na starosti zejména úrodum olodnost a celkově živou přírodu. 
 
Tyto runy se vyjadřuji, jak k práci, tak i k aktivitě.
 

1) FEHU (Dobytek)

  • Strom : bez
  • Léčivá rostlina : kopřiva
  • Živel : oheň
Dobytek byl pro staré národy symbolem bohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo i jako zdroj potravy - tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním. Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě, třeba výhrou, kterou runa někdy předpovídá. Zároveň je otázkou - nakládáme se svým vlastnictvím (hmotným i duševním) správně? Dokážeme jej nejen získat, ale také se o něj rozdělit?

Nemocným Fehu dává naději na brzké uzdravení. Lidé, kteří ochořeli, se v minulosti často ukládali do chléva mezi ustájená hospodářská zvířata, kde bývalo tepleji než v domě.
Nepříjemnou událostí, kterou tato runa někdy předvídá, je požár. V dnešní době můžeme mluvit spíše o nehodě způsobené nedbalostí, před kterou nás runa varuje.
 
 
V případě, že si tuto runu vytáhneme ve správné pozici, znamená to pro nás to, že naše záměry jsou potvrzeny stejně jako přesevzetí a plány. Zároveň nás také povzbuzuje dál v našem konání a navádí nás k tomu, abychom se jen tak nevzdávali a byli vytrvalí.
V případě, že si tuto runu vytáhneme v obrácené pozici je to znamení pochybnosti, překážek i neúspěchu. 
 

2) URUZ (Aurochs)

  • Strom : bříza
  • Léčivá rostlina : močálový mech
  • Živel : země 
Strom: Bříza
Léčivá rostlina: Mech močálový
Živel: země

Aurochs bylo vlastně pratur, silné a mocné zvíře, těžko ulovitelné ( Zubr evropský) vyhubený v 17. století, byl znám zejména pro svou sílu a zarputilost, s níž překonával překážky. Tato runa tedy symbolizuje úsilí, které je potřeba něčemu věnovat - zároveň naznačuje, že máme dostatek sil k dosažení cíle. Možná nám chybí trpělivost a tak se zdá, že se něco nedaří. Není to ale pravda. 

Velkou sílu (moc) je ale třeba mít stále pod myšlenkovou kontrolou. Je vhodné ještě jednou přezkoumat důvody, které nás vedou k danému jednání. Jsme vůči sobě čestní? Stojíme skutečně o cíl svého úsilí? Nebude vynaložená námaha zbytečná? Nezneužíváme svou moc?

Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici - znamená zdraví a dosažení stálých hodnot, které stojí za přijetí do našeho života.

Obrácená pozice - ukazuje na naši vlastní tvrdohlavost, svéhlavost a neoblomnost, slepé lpění na hmotě, které s sebou přinášejí oslabení naši imunity.

 


Kontakt

Lenka Miriam Vyškovská

IČ: 08930805; Zlín
+ 420 732 434 712


Korálky od čarodějky 

- náramky z drahých minerálů

www.koralkyodmiriam.cz

 

Photo

https://www.facebook.com/photovyskovsky

Spolupráce

www.astrovikend.cz

www.avalounuh.cz