Malá Arkána

Jak už bylo uvedeno, malá arkána je tvořena z 56 karet, kdy 16 z nich jsou takzvané Dvorní karty a dále pak ze čtyř barev, tedy:
  •  Poháry
  •  Mince či pentakly
  •  Meče 
  •  Hole
Když jsem se zmínila o pojmu Dvorní karty, bylo by dobré, Vám říci, co jsem tím měla na mysli.... Dvorní karty, jak vidíte výše napsáno karty, které jsou také o čtyřech barvách a jsu rozdílné v tom směru, že se nejedná o číselnou řadu, ale o karty, které mají název Páže, Rytíř, Královna, Král a jsou to karty, které často v praxi při výkladu vystihují lidské vlastnosti či přímo konkrétní osoby.
 
Pokud tedy dobře počítáme, tak páže, rytíř, královna a král jsou čtyři pojmy a každý tento pojem je zastoupen v pohárech, mincích, mečích a holích - celkem tedy šestnáct karet z Malé arkány. Zbývajících čtyřicet karet jsou katy "očíslovány" od čísla jedna po číslo deset.
 
Pojďme tedy k významu karet samotných.