Poháry

 
Poháry jsou citová sránka, naše city, emoce. Vše co se týká vztahů.
 • Eso pohárů

-       tato karta se řadí mezi jedny z nejšťastnějších karet Malé arkány a je to karta, která ztělesňuje dosažitelné možnosti nalézat radost či hluboké naplnění propojené s harmonií, láskou a smířením. Stejně jako ostatní esa, naznačuje velkou příležitost, kterou je třeba uchopit za pačesy a nepustit. Uvědomte si, co Vás naplňuje a najděte si v této kartě to své.

-       Význam této karty je radost, naplnění, pramen poznání, celkové přijetí, konkrétní úspěchy, nabídka či příležitost k aktivitě. V popředí je však bezesporu láska jako taková a to jak k bližnímu svému, k okolí, tak i k sobě samému. Je to láska v různých formách. Jde o velkou příležitost, která je skryta uvnitř nás a je jen a jen na nás samých, abychom si to uvědomili a využili ku prospěchu nás samých. Je potřeba ji však v sobě objevit, aby byla možnost ji následně využít. Víte, co chcete?

 • Dva poháry

-       To je láska, spojení dvou duší, souznění, přitažlivost, přátelství, touha, vášeň, spolupráce, vztah, náklonnost či sdílení – to je jen pár slov z mnoha, které tuto katu vystihují

-       znázorňuje fascinaci a přitažlivost, kterou na sebe mohou působit protiklady. Představuje tak láskyplnou pospolitost ve všech formách vazeb, jako je láska, přátelství a rodina, ale také ve vztazích v rámci pracovního týmu. Navíc nám může naznačovat smíření nebo uzavření míru. Je výrazem láskyplného setkání. Může tedy být buď předzvěstí nové, sympatické známosti nebo také usmíření či láskyplného zacházení v současném vztahu. Její hlavní důraz tkví bezpochyby v osobních kontaktech, kde znamená flirt, zamilovanost, šťastné shledání nebo začátek lásky či přátelství. Vedle toho se může jednat o srdečné uvítání na cestách při obchodním podnikání nebo uskutečňování jiných plánů, jakož i o spontánní projevy laskavosti.

 • Tři poháry

-       tahle kartička v sobě skrývá slova jako je radost, harmonie, oslava naplnění, vděčnost, oslava, pocit citového naplnění, naplnění v lásce a i lásky jako takové. Mohou to být také zásnuby, svatba, naplněné sny, vítězství, zisk.

-       Představuje  maximálně potěšitelný vývoj nějaké záležitosti. Znázorňuje dožínky a znamená, že něco dospělo ke zdárnému konci, že je úroda sklizena, a to v nás vzbuzuje vděčnost, spokojenost a pocit štěstí. Je výrazem radosti, bezstarostonosti a vděčnosti, projevující se nejvýznamněji v děkovné slavnosti za úrodu. Ukazuje, že jsme dosáhli něčeho cenného a krásného nebo dostali něco darem, a proto pociťujeme štěstí, spokojenost a vděk. Ne nehmotné úrovni znamená radost ze života a naplnění, na hmotné úrovni pak radostnou oslavu.

 • Čtyři poháry

-       slova vystihující tuto kartu jsou odlišnost, nespokojenost, nasycení a přesycení, být bez motivace, únava, znechucení, averze, deprese, pocit, že nikam nepatříme. Sklíčenost, přehlížení šance díky rozmrzelosti.

-        představuje prožitky a zkušenosti, které nám ještě před chvílí působily potěšení, náhle však nastal zlom a nyníé v nás vzbuzují jen nevoli a rozmrzelost. Karta může naznačovat jak vzdor, tak i depresivní náladu. Zároveň nás varuje, abychom v rozladění něco nevrle neodmítli a nezničili nebo abychom jen z rozmrzelosti nepřehlédli skvělou šanci, kterou máme na dosah. Karta je nejlépe vystižena obrazem přesycení, pocitu plnosti. Takto symbolizuje nestálost citů, například touhy, která se v okamžiku naplnění změní v pravý opak, v odmítnutí, znechucení a nevrlost. Tato rozmrzelost pak má celou škálu výrazů, od malicherného vytýkání, přes otupělost až k přehnané hašteřivosti, umíněnosti a zatrpklosti. Ve všech těchto případech třeba chápat tuto kartu jako varování, abychom z pouhé rozmrzelosti neupadali do apatie a nepřehlédli přitom lehce dosažitelné šance a gesta usmíření. 

 

 • Pět pohárů

-       Je to karta, na které sedí žena s uplakaným výrazem a v obou rukách má poháry, před ní na zemi jsou další tři poháry, které jsou rozbité. 
Význam této karty je zklamání, sklíčenost, poučná zkušenost, lítost ale i taková jakoby až rozmrzelost a takový stav, kdy se cítíte, jak bez "břinku". 
V průběhu našeho života a snažení přicházejí chvíle, kdy naše naděje a touhy narazí na tvrdou realitu. Vždy existuje napětí mezi tím, jaké věci ve skutečnosti jsou, a tím, jaké bychom je chtěli mít, a výsledkem je zklamání a skleslost, které vidíme na kartě Pětka pohárů. 
Zároveň však nám tato karta říká, že nemá smysl se zaobírat tím, co se stalo, ale je potřeba jít dál. Pozitivní je v tom směru, že nás svým způsobem nutí se nad sebou zamyslet a uvědomit si, co se nám nepovedlo nebo, co jsme udělali špatně.

 • Šest pohárů

-       heslo této kartičky je vzpomínání, vzpomínky

-       Tato kartička je také kartou vzpomínek, vrací nás určitým způsobem zpět a my se tedy vracíme do minulosti. Přemýšlíme nad tím jaké to bylo tenkrát... 
Je však potřeba si uvědomit, že minulost už nezměníte, stejně jako rozhodnutí, která jste učinili.

 • Sedm pohárů

-       iluze, idealismus, nesplnitelné touhy, klam, představy, vzdušné zámky … ale i duchovní cesta

-       kartička nás varuje před iluzemi, před klamáním sebe samotného i okolí. Uvědomte si, že věci jsou takové jaké jsou, nenalhávejte si nic, buďte k sobě samotným i okolí upřímní. Nestavte si vzdušné zámky a vytyčte si reálné cíle.

-       jak jsem už výše uvedla, tak tato kartička může značit duchovní cestu, esoteriku.

 • Osm pohárů

-       odchod s těžkým srdíčkem, apatie, vystřízlivění z dané situace, odchod s lítostí, strach a neopatrnost, rezignace, stagnace. Pozor na nostalgické pocity, oprostěte se od nich i přesto, že se bojíte budoucnosti.

-       kartička naznačuje odchod do nejistoty, které se bojíme. Loučíme se s věcmi i s lidmi, které jsme měli rádi a proto se bojíme toho, co bude dál, pokud opustíme současnou situaci, stav, lidi. Je po nás žádáno, abychom se  vzdali toho, na čem nám záleželo i na úkor nejistoty.

 • Devět pohárů

-       hesla této kartičky jsou požitek, štěstí, opojení, radost, láska, přátelství, spokojenost

-       je kartou, která představuje radost ze života, pospolitost, dobrou náladu, volné chvíle odpočinku a prostě příjemné období. Je to doba, v níž dokážeme do hloubky vychutnávat a z celého srdce si užívat. Někdy může sice tato životní radost příležitostně přerůst až v přehnanou smyslnost a chtíč, pozor tedy, aby to nebyl Váš případ.

 • Deset pohárů

-       splněné touhy, idyla, harmonie, společné štěstí, přízeň osudu, teplo domova, vztahy přinášející naplnění i radost. Radost z naplnění snu, klid, dobré obchody, velký úspěch v lásce i práci, splnění přání.

-       kartička je dokonalým výrazem harmonického souladu a hlubší oblažující lásky. Ukazuje, že máme pocit jistoty a bezpečí (tyto pocity jsou pravé), a že nepodléháme žádnému klamu a iluzi. Naznačuje přátelskou atmosféru, dobré sousedské vztahy, lásku a přátelství ve vztazích k našim nejbližším, jakož i hluboké štěstí a vděčnost vůči partnerovi nebo rodině.

 • Páže pohárů

- hesla této karty jsou citlivost, zasněnost, fantazie, intuice, nesmělost. 

- vstřícná přátelská osoba, ale nemusí být spolehlivá, může to bý také někdo, kdo se dokáže vetřít do přízně, snadno mění svá rozhodnutí, může být povrchní,  rád slibuje, ale splnění slibu už může být někdy nereálné. Může se také jednat o stydlín a člověka, který se chce zalíbit. 

- pokud se nám objeví páže ve výkladu, může představovat šance, které se tazateli nabízejí zvenčí. Páže Pohárů působí velmi blahodárně, neboť přivádí vodu na náš mlýn. Přináší láskyplné impulzy, lichotí, projevuje vstřícnost, navrhuje smír nebo vyznává lásku. Znamená nějaký impulz, příležitost, šanci. V tomto případě se jedná buď o pozvání k nějakému zábavnému podniku nebo o gesto lásky či usmíření. Na každý pád jde o podnět zvenčí, je zaměřen na naše   pocity a my ho přijmeme s vděkem a spokojeností. Karta naznačuje nabídku míru po období hádek a nesvornosti, soucit, kterým jsme obdařeni v době krize také láskyplný dotek, dobu zamilování se. Tento podnět bývá zpravidla dobrý a upřímný a jen v tom případě, že většina ostatních karet je na pováženou,  bychom ho měli brát skepticky.

 

 • Rytíř pohárů

- hesla této karty jsou slova jako romantika, mír, člověk, který by se pro lásku obětovat. Může to být také milenec, milenec se sklon k žárlivosti, pozor však na     něj, může se totiž jednat i o snílka, který se nadchne, ale protože mu chybí vytrvalost, nemusí dojít svého "cíle".

- pokud se zaměříme na city, tak tento člověk své city umí vyjádřit, umí si za nimi jít, prosadit se, dobývat, může však jednat neadekvátně díky "růžovým brýlím". Jako zápory jsou v tomto případě sklony k lenosti, úskočnost, podvod, lež, nespolehlivost, přetvářka, manipulace s lidmi, sklon k závislostem a v neposlední řadě taky neschopnost myslet do budoucna - tento člověk žije přítomností a neřeší, co bude za několik dnů, týdnů, měsíců či let... zkrátka žije opravdu přítomností

- rytíři jako takoví představují určité prostředí, jsou řekněme jakýmsi osvěžením všedního dne, kdy při setkání s ním se ve Vás mohou probouzet pocity, jako když se probouzí příroda ze zimního spánku, voní vše romantikou a radostí i pohodou a tak nějak na nás mohou rytíři pohárů působit. Tato karta v sobě nese láskyplnou a příjemnou atmosféru. Přestavuje pomyslné hodiny rozjímání, harmonický souzvuk, romantické snění i citové naladění, které nám dávají přímo křídla a touhu vzlétnout, zamilovat se, bláznivě se zamilovat. Je také příslibem, toho, že tam kde dřív byly různé nesváry a konflikty, může dojít ke  smíření. 

 

 • Královna pohárů 

- hesla této karty jsou citlivá žena, empatie, chápavost, citová hloubka, romantika, laskavost, citové bezpečí, laskavost, věrnost, spravedlnost. Umělecké nadání, duchovní založení, umí odpouštět a pomáhat, naslouchá své intuici. Neumí vyjádřit svá přání, je ochotná, umí dávat lásku a očekává, že ji bude dostávat také. Je oddaná v práci i ve vztazích.

- Královny v tarotu mohou představovat osoby - ženy i muže. V tomto případě zdůrazňují vyčkávací postoj, ochotu něco přijmout. Královna Pohárů představuje citlivého člověka, který ztělesňuje medialitu, ochotu pomoci, soucítění, dokáže se vcítit do druhých inspirovat je či okouzlit. Může se zde jednat o osobu z vnějšího světa, anebo také o bytost v našem vlastním nitru. Karta je výrazem pomocných léčivých sil a také vnitřního nazírání. Jako taková vládne nad našimi nevědomými duševními silami, dobrá víla a moudrá kouzelnice v nás, jasnovidná vykladačka snů a věštkyně, jejíž pohled proniká mlhou. Je charakterizována jako temná a záhadná, neboť prameny její moudrosti zůstávají skryté  a vymykají se vědeckému chápání.


 • Král pohárů

- hesla této karty jsou slova, jako je síla citu, či romantický svůdník

- je to romantický milenec, láskyplný, citlivý, srdečný, slušný a moudrý člověk, který je spolehlivý, starostlivý, soucitný, charismatický, přitažlivý, ale i záhadný muž s uměleckými sklony. Je dobrým rádcem i pomocníkem, je vzdělaný, léčitel, duchovní člověk, hledá věčně lásku - nenapravitelný romantik pozor však na     to, abyste neranili jeho city, pokud totiž raníte   jeho city, může se Vám mstít, je totiž mstivý a může se z něj stát v okamžiku velice nebezpečný protivník, soupeř.  Je to nenapravitelný pomocník, skoro až Spasitel a to je špatně, jelikož často myslí více na druhé, než na sebe. Ve výkladu se může jednat i o firmu či podnikatele. 

- pokud se Vám objeví král v tarotu, výkladu, tak může zastupovat i ženskou stránku, tedy ženy. Král pohárů je „prototyp“ citlivého člověka s intenzivními   city, duševní hloubkou, starostlivostí a soucitem. Může to být pro Vás důležitá osoba, která Vám vstoupí do života či se už ve Vašem životě objevuje. Karta jako taková je symbolem vědění, které může získat pouze ten, kdo je schopný intuitivního nazírání a hlubokých citů.