Indigové děti

Jak už všichni víme, tak indigo je odstín modré barvy. Proč však spojujeme právě tuto barvu s dětmi? Na tuto otázku se Vám pokusím zodpovědět v této sekci.

 

Určitě si vybavíte, že na těchto stránkách je sekce nazvána Aura a právě tato aura, o které jsem již mluvila blíže v uvedené sekci je jedna z barev světelného spektra aury. Konkrétně se jedná o auru tmavě modré barvy.  Jak vidět tuto auru a také kdo ji může vidět, už zde bylo napsáno mnoho a ne jen na tomto webu, ale i v mnoha publikacích.

Co se týče toho, kdo vidí auru a kdo ne a také kdo ji jak vidí, je téma, které je vskutku obsáhlé a tak rozmanité, že stěží bych jej sem vměstnala na tuto stránku, proto je logické, že se ozývají ohlasy těch, kdo auru vidí a přesto ji popírají a vyvrací tento fakt. Problémem je zde však asi především i to, že většina lidí vidí pouze část aury, nikoli celou.

 

Indigové děti, je generace dětí, které mají velmi specifické charakteristiky a odlišují se od předchozí generace dětí. Jejich pojmenování tedy souvisí s jednou ze spektra barev aury a to tmavě modrou, která souvisí také s čakrou třetího oka a je to barva intuice a psychických schopností.

Tyto děti jsou velice citlivé, vnímavé a působí křehce. Jsou také velice inteligentí a nadané, vynikají svou intuicí a jsou buď velmi empatické a soucitné nebo právě naopak chladné až bezcitné. Neuznávají falešné autority, tedy někoho, kdo si autoritu například vynucuje a dokáží se proti těmto rádoby autoritám ohradit a vystoupit proti nim.  Mají schopnost zrcadlit své okolí i proto, že jsou velice vnímavé, jak už bylo výše uvedené .

 

Indigové děti při příchodu na svět musí překonat mnohé výzvy i překážky a i přesto že to třeba jejich rodiče či prarodiče je nedokážou pochopit a ocenit, jsou velkými bojovníky. Tyto vlastnosti, které už byly výše uvedeny, mohou těmto dětem pomoci uskutečňovat jejich cíle.

 

Být odlišný není snadné, ale je to poslání a právě indigové děti přicházejí mezi nás, aby pozvedly lidské vědomí či sebeuvědomění na vyšší úroveň a to od osamocení k celistvosti a propojenosti se všíma celým světem.

 

 

některé poznatky jsou čerpány z www.wikipedia.cz 

 

 

 

 

Indigo je název temně modré barvy světelného spektra, stále častěji se objevující v lidské auře (energetickém či jemnohmotném těle člověka). Pojmenování „indigové děti“ vychází z aurické typologie, která se zabývá souvislostmi mezi barvou aury a osobnostními charakteristikami jednotlivce; více informací najedete v knihách uvedených v doporučené literatuře.

Ozývají se (zcela pochopitelně) také hlasy těch, kdo auru podle svých slov vidí a popírají, že by mohly být tyto teorie pravdivé. Potíž je v tom, že většina lidí sice vidí některou část aury, ale zpravidla spíše vnější vrstvy, odrážející naše emoční stavy. K dalším zkreslením může docházet také proto, že auru druhých vnímáme skrze svoji vlastní. V aurické typologii se jedná o nejvnitřnější vrstvy aury, které bezprostředně obklopují naše fyzické tělo; zpravidla máme jednu až dvě, maximálně tři hlavní aurické barvy, vypovídající o naší osobnosti. Bez ohledu na to, jestli jsou tyto informace stoprocentně správné, pojmenování „indigové děti“ se již vžilo a proto bude užito i zde k popisu lidí se specifickými vlastnostmi.

Přestože je tu již minimálně jedna generace mladých dospělých, většina „indigových“ je v současné době v dětském věku. Tyto děti mají velmi specifické charakteristiky, které je odlišují od předchozích dětských generací. Jak již bylo řečeno, jejich pojmenování souvisí s barvou aury (která souvisí také s čakrou třetího oka, reprezentující intuici a psychické schopnosti). Tyto děti jsou velmi vědomé od útlého dětství, extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce akademicky nadané a/nebo jinak talentované, často jsou nadané také metafyzicky, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak zdánlivě chladné a bezcitné. Neuznávají falešné autority a často proti nim vystupují, jsou nekonformní a mají schopnost dokonale zrcadlit své okolí.

Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží někteří rodiče či prarodiče jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např. změnit systém vzdělávání. Být odlišný není snadné, ale je to také poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomění) na vyšší úroveň – od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem.