Charakteristika

 
Jak poznáme, že jsou mezi námi indigové děti nebo dokonce jedno takové indigové dítě vychováváme? Indigové děti mají řekněme velice podobný vzorec chování, tedy přesněji řečeno charakteristiku či vlastnosti, kterými se vyznačují. Charakteristku, kterou zde uvádím je všeobecná, tudíž lze aplikovat na všeobecně všechny indigové děti, ale nemusí být už třeba aplikovatelná na určité jedince, neboť člověk je žijící tvor, který je výjimečný svou originalitou, tedy svým JÁ.
 
Indigové děti mohou na své okolí působit jako dospělé a moudré a to i přesto, že jsou stále dětmi. Tyto děti dokáži velice brzo ovládat abstraktní myšlení, jsou kreativní, nadané a také talentované a jejich předností je inteligence.  Je potřeba tyto děti respektovat , neboť mají cit pro to, co je správné a nepotřebují žádnou disciplínu, pokud na ně budete naléhat a to jak z pohledu rodičů nebo kantorů, moc u nich nepochodíte, protože se u nich vyvolá hluboký odpor.
Jsou nezávislé, čestné a upřímné a vyžadují odpovědi na své otázky, protože jsou velice zvídavé. Rozhodně se nedají odbít jen tak ledabylou odpovědí, budou se stále vyptávat, doku se nedozví přesně to co chtějí, proto s nimi jednejte na rovinu a odpovídejte pravdivě.
 
Jak jsem již uvedla na úvod, dokáží být velice empatické a na druhou stranu dokáží působit chladně jako kámen. Své postoje si dokáží obhájit, ale těžko vyjádřit slovy, zkrátka uvnitř cítí, že to tak má být a tím pádem je nic neobměkčí.
 
Mají tendenci být samotáři a to proto, že je okolí těžko chápe a akceptuje. Ctí život po všech směrech a je pro ně těžké, když se mají s něčím rozloučit. Narozdíl on jiných vnímají věc ne jen jako materiální stránku, ale především jako duši a proto si věcí velice váží.
 
Jsou to netrpělivé osobnosti, které zkrátka nerady někde čekají, jsou u nich také často objevovány poruchy pozornosti nebo jsou hyperaktivní a pozornost dokáží udržet, když chtějí. Jejich pozornost je hodně těkavá a mohou dělat více věcí najednou.
 
Touží po podpoře,  aby mohly objevit samy sebe. Je potřeba, aby se naučily žít podle nejvyšších principů a to tak, jak jim rozumějí ony, v opačném případě, pokud neporuzumí, mají sklony k depresím, bojácnosti a samy sobě ubližují. 
 
Mají velice silnou intuici.
 
Mohou mít problémy s disciplínou a mocenskýmu autoritami. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samé a k poslušnosti je nedonutí ani sociální nátlak.  Jsou těžko trestatelné, a to z toho důvodu, že se odmítají řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry. 
 
Mají zkrátka svůj svět, svou víru, své poslání.