Alternativní medicína

 
Alternativní medicína je v současné době velice populární. Kde se, ale vzala a co vše zahrnuje?
 
Především je alternativní medicína celkem široký pojem, který v sobě zahrnuje způsoby a metody neklasické medicíny. Tím mám na mysli, že tento druh medicíny se narozdíl od běžné liší tím, že postupy i metody zde nejsou testovány. Narozdíl totiž od běžné medicíny, nemusí tuto alternativní medicínu provádět lékař, ale jen například léčitel. 
Je však důležité si uvědomit, že pokud využitjete léčby pomocí právě alternativní medicíny, pak je dobré vědět, že léčitel není právně odpovědný za poškození Vás, svého klienta.
 
 
A co vše alternativní medicína zahrnuje? Je toho mnoho, já jsem si i dovolila, ač někteří nemusíte souhlasit zahrnout do alternativní medicíny zahrnout i léčbu pomocí bylinek. 
Níže uvádím několik typů alternativní medicíny: 
 
  • Akupresura
  • Akupunktura
  • Aromaterapie
  • Bioterapie
  • Fytoterapie
  • Homeopatie
  • Chiropraxe a masáže
  • Psychotronika
  • Reflexní terapie
  • Reflexologie
 
Některé typy alternativní medicíny naleznete v této podsekci.