Homeopatie

 
Homeopatie je jedno veliké téma, které je v dnešní době často vyhledávaný. Veděli jste, ale že, co se týče homeopatie, už je na světě pěknou řádku let?
Pokud ne nevadí, pojďme si tedy o homeopatii říci něco blíže
 
Historie
 
Historie homeopatie sahá až do konce 18. století.  Otcem moderní homeopatie je považován německý lékař Samuel Hahnemann, který žil v letech 1755-1843. V jeho knize, s názvem Organon der rationellen Heilkunde, což přeloženo do češtiny znamená Prostředek racionální léčby, zformuloval moderní medicínu. Tato kniha vyšla v roce 1810 v Lipsku a později byla přejmenována na Organon léčebného umění.
Pan Hahnemann vycházel z tradic antického řeckého lékařství, středověké alchymie a evropské herbalistické tradice. 
 
(Otec moderní homeopatie)
 
Homeopatii silně využíval i důvěřoval Rudolf Hess a Heinrich Himmler ji spolu s vegetariánstvím rozšířil mezi příslušníky SS v době 2. světové války. 
 
 
Homeopatie
Je založena na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celke, kdy se i jako celek následně léčí. Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné). 
Stupeň zředění je často tak vysoký, že daleko přesahuje Avogardovu konstantu  v přípravku se tedy s největší pravděpodobností nevyskytuje ani jedna molekula účinné látky. 
Účinnost metody ani fungování jejích principů nebyly spolehlivě vědecky prokázány, naopak v rozsáhlých studiích se nepodařilo potvrdit, že by měla homeopatie účinek lepší než placebo; homeopatie je tedy v medicínském kontextu přinejmenším kontroverzní záležitostí
 
 
 
 
 
 
čerpáno z internetu