Čakry

Ze všeho nejdříve si musíme říci, co to vlastně čakry jsou. Podle hinduismu se jedná o energetická místa, chcete-li centra, která jsou v těle popisována jako vír nebo kruh. Čakry podle hinduismu slouží jako složité převodníky a transformátory prány v lidském těle. Prána je v tomto případě chápána jako životní energie, práně se budeme věnovat zvlášť v další rubrice.

 

Podle jogínské tradice jsou čakry velice důležitá místa, která ovládají tělo a i prostor mimo něj. na těle podle této tradice existuje nespočetné množství čaker různého řádu.

 

 

 

Nejdůležitější je z nespočetného množství především sedm čaker 1. řádu, které jsou napojené na energetickou dráhu páteře, procházejí tedy jakoby napříč páteří.  Jejich průměr je až do velikosti či rozsahu 15 cm a vystupují na povrch těla. Tyto čakry jsou složeny z různého počtů menších vírů.

Čakry číslo 2-6 jsou takzvaně dvojité, což pro nás laiky znamená, že mají přední a zadní úhel pohledu.

 

 

 Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a předává bioenergii dp aury.  

Je velice důležité, aby naše lidské tělo bylo zdravé, jen tak mohou čakry správně fungovat a vytvářet rovnováhu.  Se správnou funkcí čaker souvisí i takzvaná rotace energie v čakrách, její význam i směr rotace je ale u různých zdrojů udáván různě, často i zcela protikladným způsobem.

Dokud není v rovnováze celé energetické pole člověka, je obvyklé, že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.

 

 

některé údaje jsou čerpány z webu - tímto děkuji