Akupresura

 
 
Akupresura je první léčebná metoda, kterou zde mám uvedenou pod alternativní medicínou. Jedná se o tradiční čínskou medicínu, kdy se během léčby vyhledávají takzvané akupresní body, kterou jsou pro tuto tradiční medicínu specifické.
 
Je nazývána také jako dcerou akupunktury, o které zde ještě budu psát.  Přestože obě metody jsou přibližně stejně staré liší se jen tím, že při akupresuře se nevyužívá při léčbě jehel.
 
Samotná léčba je svým způsobem masáž určitých bodů chodidel a díky této léčbě lze řešit asi 200 nejrůznějších potíží.
 
 
A jak to probíhá? 
 
Masáž jednotlivých bodů (receptorů) na chodidle podporuje vylučování toxických látek, jež se nám léty nahromadily v těle, a to prostřednictvím vylučovacího ústrojí, trávicího ústrojí a potu. Tlakem se povzbuzuje nejen oběh krve v ce­lém organismu, ale taktéž oběh bioenergie od hlavy až k chodidlům. 
Každý člověk má 24 bioenergetických kanálů, jimiž tato energie proudí. Ve chvíli, kdy se některý z kanálů stává neprůchodným, energie již nemůže volně proudit a člověk pak začíná pociťovat problémy či příznaky nemoci. 
Je dobré si uvědomit, že akupresura je prevenčně léčebná metoda a má být jakousi prevencí nemocí prostřednictvím podněcování vrozených sebeléčebných schopností a posilování imunity našeho systému.
 

Tato terapie má velmi pozitivní vliv na naši kondici, podporuje zlepšení oběhových činností a přísun energie, stimuluje regenerační, procesy v organismu, zlepšuje taktéž funkčnost všech vnitřních orgánů.

 

V posledních letech je o akupresuru opět velký zájem, přednáší se o ní na lé­kařských školách nejen v Japonsku, ale i ve Francii nebo ve Spojených státech.