Akupunktura

 
I zde, jako v předešlém případě akupresury se jedná o tradiční čínskou medicínu, kdy se během léčby do pacienta nabodávají jehly. Zvláštností je i to, že tato léčebná metoda je využívaná jak v lidské medicíně, tak i v té pro naše mazlíčky, tedy u zvířat.
 
Akupunkční body se nachází na akupunturních drahách energie, kterým se říká meridány.  Těmito dráhami dle nauky proudí životní energie čchi a jsou spojeny s jednotlivými orgány.
 
Stejně jako akupresura má akupunktura hluboké kořeny, kdy její principy vychází z taoismu a konfucionismu. Samoté stáří nejstarších nalezených akupunkturálních jehel je hodně staré, asi 7 000 let a tyto jehly jsou vyrobené z kostí. 
Akupunkture se v Čině dostává do popředí v 7. století a zároveň se stává i samostatným oborem čínského léčitelství, kdy směle konkuruje chirurugii, farmakologii a jiným. 
Rozšiřováním obchodních styků Číny s ostatními zeměmi se začala akupunktura již v 6. století šířit do Japonska, později do Koreje, Mongolska, Vietnamu, Indie a dál. Do Evropy dorazila tato léčebná metoda v 17. století, ale větší rozvoj akupunktury zde nastává až v první polovině 20. století.
 
U nás, v  České republice, resp. v Československu, se akupunktura objevuje v roce 1965, v roce 1980 se objevují centrální pokyny pro provádění akupunktury a v roce 1989 byla Akupunkturistická společnost přijata to ČLS JEP a akupunktura byla prohlášena za funkční specializaci. V roce 2002 Akupunkturistická společnost, aby předešla vyloučení z ČLS JEP, zrušila sekci elektroakupunktury a sekci aurikuloterapie.
 
Akupunktura má základní principy a to buď princip Jing-Jang nebo princip 5ti prvků.
 
Princip Jing-Jang
Jedná se o princippolarity,kdy tyto dva protichůdné prvky proti sobě neustále soupeří, ale jeden nemůže existovat bez druhého a naopak. 
 
 
Existují ve všech procesech v přírodě. Vnitřní boj těchto prvků se projevuje formou životní energie čchi.
  • Princip Jin, neboli ženský princip, obsahuje podle taoistů vše negativní : tmu, noc, chladno, hmotu, klid. Principu Jin příslušejí tzv. plné orgány, jejichž úkolem je resorpce, zpracovávání a ukládání látek: srdce, plíce, slezina, ledviny, játra, obal srdce.
  • Princip Jang, neboli mužský princip, obsahuje vše kladné: světlo, den, teplo, energii, aktivitu, funkci, pohyb. Principu Jang příslušejí tzv. duté orgány, jejichž úkolem je příjem živin z prostředí, jejich příprava k resorpci a evakuační funkce: žaludek, žlučník, močový měchýř, tenké a tlusté střevo, cévní systém, tři ohřívače.

Každý orgán má podle své fyziologické funkce určitý podíl Jin a Jang. Oba tyto principy v sebe navzájem přecházejí, transformují se.

Jang jako denní princip nastupuje o půlnoci, poté přibírá na síle a svého maxima dosahuje ve dne.

Jin nastupuje v poledne a maxima dosahuje v nočních hodinách.

 
 
 
 

Princip pěti prvků

Tvoří  jej dřevo, oheň, země, kov, voda. Tyto prvky mají rovněž vliv na všechny věci a jevy v přírodě. Z hlediska akupunktury má každý z těchto prvků vliv na dva orgány, z nichž jeden náleží principu Jin, druhý principu Jang. Jsou to takzvané párové akupunkturní dráhy. K těmto deseti orgánům byly později přidány ještě dva další: obal srdce a tři ohřívače.

  • Dřevo: játra, žlučník
  • Oheň: srdce, tenké střevo, obal srdce, tři ohřívače
  • Země: slezina, žaludek
  • Kov: plíce, tlusté střevo
  • Voda: ledviny, močový měchýř