Reiki

 

V dnešní době se hodně reiki dostává do popředí, takže mnoho lidí ví, oč se jedná, kdo ale neví, vůbec nevadí. Reiki je mezi lidmi tak rozšířené, že se pořádají i kurzy reiky či dokonce existují školy, kde se reiky vyučuje.

(reiki zapsané v japonském kanji)

 

A co to vlastně Reiki je?

Je to léčitelská metoda, která vychází z východních filozofií a za kolébku Reiki je považováno Japonsko. Jako jeho zakladatel je často uváděn muž jménem Mikao Usui.

(Mikao Usui)

 

Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah, takzvaných meridiánů, kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. 

Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.


 

Co tedy o Reiki víme?

  • je to životodárná energie přicházející z universa a je jen na nás, zda se jí naučíme používat a zda jí chceme používat. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života.
  • je to přírodní léčba a je to umění jemného přikládání rukou
  • zbavuje tělo škodlivin
  • lze posílat na libovolné vzdálenosti a také posílat jak do minulosti, tak i budoucnosti
  • proudí vždy tam, kde je nejvíce potřeba , harmonizuje energetické proudy v lidském těle a taky povzbuzuje a uvolňuje blokády

Reiki má tři stupně:

  1. stupeň : Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály této energii. Tato síla uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Sílu Reiki nemůžeme ovlivnit, proudí ji přesně tolik, kolik je příjemce ochoten akceptovat. Nečekejme zázraky, ale nechme reiki, aby nám pomáhala. Každý se o jejích účincích může přesvědčit. Při každé léčbě bychom měli o reiki požádat a měli bychom poprosit abychom mohli soužit jako kanál pro její přenos.
  2. stupeň : V tomto stupni reiki bychom už měli být dostatečně vybaveni teoretickými vědomostmi a měli bychom mít praxi s používáním prvního stupně reiki. Mezi zasvěcením od prvního stupně do druhého stupně by mělo uplynout asi 8-12 týdnů. V té době se odstraňují blokády. Někomu může tato fáze trvat i rok. Tento stupeň reiki výrazně pomáhá zdokonalovat možnosti samoléčby. Zvýší se intenzita pozitivní životní energie, zkrátí se doba léčby a žák se naučí zacházet s ochrannými znameními. Po zasvěcení do druhého stupně je možné reiki posílat v prostoru i čase. Tedy třeba konkrétním lidem na dálku, ale i do minulosti nebo budoucnosti. Žák od svého učitele obdrží symboly a naučí ho s nimi zacházet.
  3. stupeň : Poslední stupeň reiki je mistrovský - učitelský. Jeho dosažení už předpokládá obrovský osobní růst na všech úrovních. Jsou samozřejmě Mistři, kteří provedou iniciaci do všech tří stupňů současně. Zde lze ale pochybovat o dostatečné připravenosti takového žáka. Žák by měl před zasvěcením do mistrovského stupně umět odpovědně pracovat s energií a příslušnými technikami. Žák obdrží mistrovské znamení jako nejvyšší symbol síly. K tomu by měl od svého Mistra obdržet i kompletní učební materiál.

    Po zasvěcení může nový Mistr učit a zasvěcovat další zájemce o reiki.


Ve 2. stupni Reiki jsem se zmínila o symbolech, ty symboly jsou tyto : 

První symbol - tzv. zesilovač, zvýší naši ochranu před negativní energií. Pomůže nám zaměřit energii soustředěně na jeden bod. První symbol umožňuje nabít energií i místnosti.

Druhý symbol - tzv. psychický bod, otevírá nám cestu do podvědomí. Můžeme pomocí něj zasáhnout hluboké blokády

Třetí symbol - pro mentální síly a léčbu na dálku. Umožňuje praktivovat reiki nezávisle na prostoru a času. Slouží k fyzickému léčení

 

K tomu, abychom mohli reiki používat potřebujeme Mistra reiki, tak jak je uvedné ve 3. stupni reiki, který nás zasvětí a umožní, aby námi tato životodárná energie mohla protékat. 

Ve světě je léčení pomocí reiki rozšířeno mnohem více než u nás. To se týká hlavně západní Evropy, USA, Kanady a Japonska. V těchto zemích se už reiki úspěšně zavádí do nemocnic jako podpůrná složka léčby.

Nesmíme, ale zapomínat, že reiki léčitel není lékař! Není tedy diagnostik. Správnou diagnózu musí určit lékař.

některé údaje jsou čerpány z internetu