Psychotronika

 
Jedná se o variantu parapsychologie, což je široká disciplína, která se zabývá paranormálními jevy, tedy jevy, jež se vymykají pěti základním smyslům, jako je hmat, čich, zrak, chuť a hmat. 
 
Historie
Na  konci 60. let 20. století ji pojmenoval její zakladatel Zdeněk Rejdák, aby se vyhnul negativním konotacím spojeným s názvem parapsychologie. 
 
Roku 1973 první mezinárodní konference psychotroniků definovala psychotroniku jako interdisciplinární obor studující jednak interakce mezi živými organismy a jejich vnitřním i vnějším prostředím a jednak energetické procesy za těmito interakcemi Psychotronika zkoumala jevy jako telepatie, psychokineze a telegnoze což je jasnovidnost, jejichž existenci považovala za prokázanou, a profilovala se důrazem na jejich vědecké vysvětlení ve shodě s tehdy oficiálním maxisticko-leninistickým materialismem.
 
Od konce 60. do počátku 90. let 20. století byla psychotronika v komunistickém Československu oficiálně považována za vědní disciplínu a její výzkum probíhal na několika akademických pracovištích. Nikdy však nebyla jako vědní obor šířeji akceptována a po Sametové revoluci  byla její akademická pracoviště zrušena, takže od té doby se jí zabývají jen jednotlivci a zájmová sdružení,zatímco většina vědecké obce ji jako vědecký obor nepřijímá.
 
 
Charaketristika

Jako směr parapsychologie se psychotronika a příbuzné větvě jako je například bitronika či psyenergetika charakterizuje tím, že údajné parapsychologické jevy standardně považuje za výsledek působení za výsledek působení jakéhosi fyzikou dosud nepopsaného druhu energie.
 
Tato zvláštní energie, související s lidskou myslí, má podle psychotroniků vlastnosti u ostatních druhů energie nepozorované: může se pohybovat rychleji než světlo, neslábne s rostoucí vzdáleností, není možno ji odstínit hmotnou překážkou a podobně. Psychotronika tím na jednu stranu přejímá fyzikální terminologii a modely vysvětlení, na druhou stranu je ve sporu s principiálními teoriemi současné fyziky.
 
 
 
 
 
čerpáno z internetu