Doporučená literatura o indigových dětech

Uvádím zde jen některé tituly, co jsem nalezla na webu:
 

Carolina Hehenkamp: Fenomén indigové barvy

Aquamarin&Fontána, 2004

Tato práce je prvním průkopnickým dílem autorky psychoterapeutky, která upozorňuje na nový dosud nepozorovaný fenomén, který spatřuje zvláště ve svých počátcích u dětí, které se rodí s pozměněnou DNA a pozoruhodnými vlastnostmi, které je často vyčleňují z kolektivu „normálních“ dětí. Často jsou nevhodně uklidňovány medikamentózně nebo je s nimi nevhodně jednáno. Kdo jsou tyto děti a jaké je jejich spirituální poselství, to je téma, které zodpovídá tato kniha na základě dlouholeté zkušenosti autorky, která založila v roce 1999 Světelný kruh indigových dětí, který se rozšířil po celém světě.

Siegfried Woitinas: Indigové děti – nová generace dětí

Fabula 2004

Autor zažil při své výzkumné a pedagogické praxi rozmanité nové generace dětí. Rozlišuje jejich zvláštní skupiny a uvádí, jak k nim přistupovat. Kniha obsahuje důrazný apel na změnu výchovných a vzdělávacích principů. Více rozvíjet talent dětí, nežli pouhé procvičování paměti. Opírá se o poznatky Rudolfa Steinera v souvislosti s waldorfskou pedagogikou.

Pamala Oslie: Barvy života

Eminent

Legendární kniha přední americké psychoterapeutky popisuje aurické typy na základě speciálního psychologického testu, který dovoluje poznat svou auru i bez schopnosti jejího bezprostředního vnímání. Ve čtrnácti základních skupinách přibližuje tajemství a spletitost kombinací aurických barev a vedle toho i jejich vzájemného působení v mezilidských a pracovních vztazích.

Barbara Bowers: Jaké barvy je tvá aura?

Eminent, Mandala, 2004

Výpravná barevná kniha přibližuje stále populárnější psychologický a psychoterapeutický obor – tzv. aurickou typologii. Její zakladatelka, americká psychoterapeutka Barbara Bowers, sestavila díky své schopnosti vidět lidskou auru unikátní psychologický dotazník, pomocí něhož může každý poznat svou aurickou barvu/barvy a lépe pochopit sebe a své bližní, najít lepší způsob jak nakládat s penězi, vybrat si lepší zaměstnání, přátele i sexuální partnery.