Jak přistupovat k indigovým dětem

Indigové děti je třeba respektovat a dávat jim bezpoddmínečnou lásku. Milujte a dávejte jim to najevo jakýmkoliv způsobem.
 
Naučte se jim dát možnost volby, jen tak s nimi budete vycházet. 
 
Dejte jim svobodu, aby se mohli realizovat a rozvíjet v rovnováze s dohledem a bezpečnými hranicemi. Stanovte si hranice, ne jen pro sebe, ale především pro jejich ochranu a při tvoření hranic jim říkejte z jakého důvodu je daná hranice, proč vznikla hranice - vysvětlete jim to.
 
Co nejvíce jim dejte možnost, aby se s Vámi mohli podílet na pravidlech, které si mezi sebou stanovíte. Zároveň si i vyjasněte, jaký trest bude následovat za nesplnění těchto hranic. Rozhodně jim hranice neodůvodňujte slovy typu : "prostě proto ... protože jsem to řekla ... " tohle není pro ně dostatečný důvod.
 
Rozhodně s nimi nemluvte povýšeně, vycítí to a tím pádem Vaše autorita pozbyde jakkýkoliv smysl a také se nesnažte je srovnávat s Vámi.
 
Buďte čestní - poznají pokud nejste čestní a dají Vám to najevo. Nedávejte jim příkazy, ale požádejte o to, aby s Vámi spolupracovaly.
 
Stůjte si za svým a zároveň ukažte, že umíte uznat chybu.
 
Naučte se jim naslouchat a respektovat, jen tak  bude Váš vztah krásný a plný porozumění.
 
Respektujte jejich soukromí, dejte jim důvěru.
 
Učte je mít druhé lidi v úctě a to bez ohledu na to, jaký ten člověk je.
 
Hrajte si s nimi, podporujte je a nedělejte za ně nic, co by nezvládly samy, pokud budou potřebovat Vaši pomoc, řeknou si o ni. 
 
Odměňujte více než trestejte.
 
Respektujte jejich schopnosti a buďte otevřeni možnostem se od nich něco nového naučit. Poskytněte jim vhodný trénink a podporu, k tomu, aby se jejich talent mohl dále rozvíjet.
 
Nesnažte se je od sebe odhánět, dejte jim možnost, aby byly součástí Vašeho života.