0 - Blázen

 
Karta Blázen je v pořadí první kartou a jedná se o jakýsi řekněme nultý stav. Slova vystihující tuto kartu jsou otevřenost, optimismus, nové začátky, bezelstnost, přitozenost, hravost, nezávislost, svoboda, smysl pro humor, vnitřní dítě v nás samých, síla, vůle či také odvaha vydat se vlastní cestou. To vše josu pozitiva a stejně jako každá mince má sůj rub i líc, tak i tato karta to má stejné. Zápory jsou tedy naříklad naivita, hloupost, nevychovanost, nedbalost, extravagance, chybějící disciplína, nepraktičnost, pošetilost, nedostatek odvahy, zbrklost. 
 
Význam této karty je však taky závislý na tom, kde se nachází při výkladu, jak je vyřčena na otázce, na to nemíme zapomínat. 
 
Pokud si tuto kartu pořádně prohlédneme, pak na ní uvidíme mladíka, šaška, který má veselý a rozverný krok. Blázen je ztělesněním bezstarotné otevřensti bez předsudků a touhy a chuti vrhat se do všeho po hlavě. Má chuť experimentovat, jeho síla se nachází v jistotě instinktů, které mu dodávají ochrani v těch největších nebezpečích. 
Je to zvídavý člověk a pokud tuto shcopnost umí využít správně, pak může dojít vyskových cílů i přesto, že on sám to často ani netuší. Blázen je odrazem nás samotných, pěsněji řečeno odrazem našeho dítěte, které v nás je a to bez ohledu na náš věk, je totiž jedno zda nám je 10, 20, 30, 40, 50 či více let. Vnitřní dítě dřímá zkrátka v každém z nás. 
 
Také tato karta znamená začátek a je jakýmsi výrazem hravosti, bezstarosti, lehkomyslnosti. Blázen žije plně v současnosti a vyjadřuje otevřenost a spontánní upřímnost a neustálou připravenost získávat nové a nové zkušenosti. 
 
Pokud si tedy tuto kartu vytáhneme je jisté, že se máme chovat spontanně, ale i se špetkou rozumu a být hravější, bezstarostnější a také dát prostor i svému vnitřnímu dítěti.