1 - Mág

 
Mág je další karta v pořadí a nese v sobě poselství mnoha slov a jako příklad uvedu jen některé. Jsou to slova jako taktika, aktivita, tvořivost, impovizovanost, obratnost, dovednost, síla vůle a myšlenky, touham inteligence, schopnost využít rozum - vzít jej do hrsti, obchodní talent, diplomacie a mnoho jiného. Zápory Mága jsou vychytralost, problémy s komunikací, sobectví, může více mluvit než konat, manipulace ku jeho prospěch, vnucování svých myšlenek i pocitů, nerozohodnost, lež či intriky.
 
 
Přesto vše však Mág značí aktivní jednání, impulzy a inaciativu, rovněž chytrost, sílu a schopnost s něčím pohnout nebo něčeho dosáhnout. Znamená také umění postavit se úkolům, zvládnout je a proniknout do hloubky problému. Vyjadřuje chytrost, šikovnost, sebevědomí a aktivní utváření života. Znamená dobu, v níž lehce a úspěšně řešíme i nesnadné problémy a zkoušky s bdělým vědomím a životní chytrostí. Mágovy mimořádné vlivy a efektivnost spočívají v tajemství vyšší harmonie mezi vědomím a nevědomím. Takto vzniklá vnitřní jistota dokáže hory přenášet.

Opět jako u karty Blázen je třeba si uvědomit, kde se karta Mág nachází a na jakou otázku či situaci nám odpovídá.