XI - SPRAVEDLNOST

 

Vidoucí Spravedlnost v sobě skrývá intuici, která rozlišuje – soud mysli a soud srdce (váhy). Je to zralost, která přináší schopnost nejprve vážit, měřit a kriticky analyzovat všechny okolnosti a jejich možný dopad a teprve potom jednat. 

S tím je spojena důvěra, že všechno co takto zvážíme, bude ve vztahu s tím, co potřebujeme.

 

Karta nám tedy napovídá, že poctivého a slušného řešení dosáhnete jedině tak, že vše racionálně zvážíte. Že dokážete danou situaci posuzovat objektivně a poctivě přiznáme, že je výslednicí našich činů a neházíte vinu na druhé. 

Pokud vedete právní spor, naznačuje, že je možné dohodnout se mimosoudním jednáním. Hleďte na záležitosti vyváženě a hledejte efektivní postup řešení potíží, na které, se ptáte. Tato karta po vás chce, abyste poctivě analyzovali pozici a zjistili, v čem spočívá role tazatele. Možná se vám dostane moudré rady, nad kterou byste se měli zamyslet. Nastal čas rozhodnutí. I kdyby záležitost nedopadla podle očekávání, Spravedlnost říká, že to tak musí být.

 

Spravedlnost nás tedy vyzývá i k tomu, abysme dnes jednali s rozvahou, neunáhlili se a uvědomili si, že je důležité, aby vše bylo v rovnováze, jak naše chování, mysl, ta i činy.