II - VELEKNĚŽKA

 
 
Velekněžka je karta, která je jednou ze tří ochranných karet, která zásadně ovlivňuje příznivý průběh nějaké události. 
Hesla této karty jsou vnímavost, intuice, otevřenost, zasněnost, něha, oddanost, empatie, skromnost, moudrost, charitativní sklony, laskavost, nevinnost a pravdivost. Zápory mohou být například v podobě přecitlivělosti, kolísání nálad, rozmary, neplodnost, psychické blokády a nedůvěra, pesimismus či dokonce apatie.
 
Tato karta pžedstavuje intuitivní a mediální síly, symbolizuje mimořádné vytříbené cítění a značí jistou důvěru ve svůj vnitřní hlas. Umí příjmat impulzy a nechat se vést. Umí nechat věci plynout, dobře ví, ře pravda, kterou jsme schopni vyslovit se nikdy nevyrovná věčné pravdě. Umí vycítit vždy ten pravý okamžik, má pro něj cit.
 
Taková je Velekněžka, milující, citlivá a intuitivní.