Etiketa kartáře

V dnešní době, která přeje duchovním směrům není vždy úplně jednoduché najít takového esoterika, který se chová, tak jak by správně měl. netvrdím, že všichni jsou zlí a neumí jednat s okolím, pravdou však je, že už jsem se několikrát setkala s ne zrovna pěkným chováním.
 

Proto jsem se rozhodla sepsat několik řádků o tom, jak by měl správný esoterik vystupovat bez ohledu, zda se jedná o numerologa, kartáře, léčitele apod.

Zde je mé dvanáctero etikety kartáře, které dodržuji já :

1.     

Chráním soukromí klienta.

2.    

Žádné informace a data, jež mi byly poskytnuty, neposkytuji třetí osobě a považuji je za důvěrné - nechtějte tedy prosím po mne, abych cokoliv někomu dalšímu říkala.

3.    

Zaujímám nestranný a nezaujatý přístup, neposuzuji klientovo jednání a jeho myšlenky - souzení mne nepřísluší.

4.    

Mou prioritou je poskytnout radu a najít vhodné řešení situace ne však vyřešení vašeho problému, starostí a přebrání zodpovědnosti za vás.

5.   

Neprovádím výklad a ani neposkytuji informace o třetí osobě. Pouze pokud je daná osoba v nějakém vztahu ke klientovi a je ve vztahu problém, pak se omezím pouze na poskytnutí těch nejdůležitějších informací nezbytně nutných k pochopení a vyřešení potíží.

6.    

Nikdy neprovádím nevyžádaný výklad.

7.    

Zdůrazňuji pozitivní zjištěné skutečnosti, také upozorním, že je i nadále vhodná aktivita klienta. Ten by se neměl spoléhat na hladký průběh událostí bez svého přičinění.

8.    

Zjištěné méně příjemné poznatky sdělím šetrně - vždy dle situace a klienta. Nerada bych, aby klient, který za mnou přijde pro radu odcházel ještě více v rozpacích, než s jakými za mnou přišel.

9.    

V oblasti rozhodování s klientem rozeberu všechny možné varianty a poskytnu mu k nim informace, aby se mohl sám svobodně a zodpovědně rozhodnout, která možnost je pro něj nejlepší - nevnucuji však svůj názor.

10.  

Neposkytuji poradenství osobám, které žádají radu za účelem někomu ublížit či uškodit, nebo by získané informace chtěli použít v rozporu se zákonem - v tomto případě se musíte obrátit na někoho jiného.

11.  

Nehodnotím kvalitu služeb jiných esoterických poradců. Tak jako já mám své metody práce a zažité postupy, tak i oni pracují dle svého - každý jsme jiný.

12.

V rámci objednávání služeb dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících v souladu s platnými zákony České republiky. 

Data jsou chráněna proti zcizení a zneužití. Evidenční údaje zákazníků jsou výhradně používány pro účely specifikované v objednávce a nejsou poskytovány dalším osobám. 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a zneužitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro vypracování karetního výkladu, práci s kyvadlem, či ostatních souvisejících esoterických služeb.

S úctou k vám, Vaše Léňa Miriam V.