Karma a dharma

Pojmy Karma a Dharma jsou pojmy, se kterými jste se jistě už setkali. Jsou to však i pojmy, které v mnohých z nás, stále budí nové otázky a proto jsem si řekla, že by bylo fajn, Vám je malinko více přiblížit.

 
Zatímco karma, si troufám říci, je pojem, který je v podvědomí mnohých z nás známým pojmem, dharma si už tolik nestojí a přece i ona je svým způsobem více než zajímavým pojmem, nebo alespoň něčím, co stojí za zmínku. 
Karma je zákon příčiny a následku, což je v podstatě řekněme všeobecná definice a co je dharma určitě víte také. Je to přirozenost. Ano, tohle jedno jediné slovo vystihuje dharmu dokonale. Že nevěříte nebo se Vám to nezdá? To vůbec nevadí, zkusíme se na to podívat tedy do praxe.
Jak už bylo napsáno - karma je zákon příčiny a následku a rozhodně není důvod se ho bát a už vůbec ne brát jako trest. Karma je mimo jiné odrazem Vašich skutků a myšlenek a to bez ohledu, zda ony myšlenky jsou dobré nebo špatné, zkrátka je. Pamatujte na to, že to, nač pomyslíte nebo dokonce uděláte je příčinou. Onen následek se dostaví bez ohledu na to, za jak dlouhou dobu, někdy je to otázkou pár vteřin a někdy dokonce i pár let. Ať tak či tak, reakce se vždy dostaví. Rozhodně pak neplatí, že dobrými myšlenkami "vyrovnáváme" ty špatné či je dokonce anulujeme ... 
Je blahodárné a naprosto v pořádku získávat dobrou karmu, ještě důležitější je přestat hromadit špatnou. To je tedy svým způsobem i základem, kam by se naše soustředění mělo ubírat. Ano, je dobrá a špatná karma a na nás je přestat právě tvořit již zmíněnou špatnou karmu a být tvůrci té dobré neboť, jak mnozí víte - VY JSTE TVŮRCI, nikdo jiný, jen Vy nesete zodpovědnost za své činy. Pokud tedy přestaneme tvořit tu špatnou a “negativní” karmu, tak pak jsme na správné cestě za spokojeným životem. Karma je odpovědí na to, co se nám v životě děje.
 
Nyní už tedy pojem karma máme přiblížen a je čas se malinko zaobírat také dharmou. Tu, už jsem výše trochu málo naťukla a charakterizovala ji jedním slovem a to přirozenost. Právě jednou z cest, jak žít dobrou karmu respektive tvořit dobrou karmu je žít podle dharmy a tady se taky trochu pozastavíme. Všeobecnou a převzatou definicí dharmy, jak je mnohdy vykládána je pak obsažené sanskrtské slovo pro zákon, tedy shoda zákona s přirozenou spravedlností. Je to přirozený univerzální zákon, jehož dodržování umožňuje člověku uchránit se ponížení a utrpení. 
Dharma se skládá ze tří částí a to z blaženosti, vědomosti a věčnosti a právě tyto tři části jsou naší přirozeností. Opět jsme se tedy dostali k onomu slovo a to přirozenost. Je důležité ji pochopit a uvědomit si, že rovněž patří do našeho života chtě nechtě. Pokud si uvědomíme, co je pro nás přirozené a budeme tomu věnovat čas, tak pak jsme na velice dobré cestě dharmy. 
 
Toliko tedy ke karmě a dharmě, je to téma, na které by se dalo napsat tisíce písmen, slov, vět a přece by to nestačilo. Každý z nás tyto dvě slova vnímá přeci jen trošičku jinak a je jen na každém z nás, zda chceme pochopit a žít či nikoli - já však sama za sebe chci pochopit a žít. Vždy je volba na nás a vždy je to jen naše karma, nikoho jiného, ale naše.
 
S úctou a pokorou, Vaše L. Miriam <3