To, nač myslíte přitahujete aneb síla myšlenek

Není tajemstvím, že denodenně se nám prožene hlavou na tisíce myšlenek. Některé z nich se splní a jiné zase ne. Snad budete i se mnou souhlasit, že i přesto, že jste v hlavě měli snad milion myšlenek, u kterých byste byli rádi, aby se splnily a naopak u některých, aby zůstaly hluboko ve Vaší mysli a již více "nevypluly" na povrch, je bezesporu zajímávé, že se jich právě většina plní.

Čím to je? Co zapřičiní, že obyčejná myšlenka byť sebemenší se stane skutečností, realitou?

Mnozí z nás opomínáme jednu skutečnost a to tu, že myšlenkami řídíme svůj život, ovlivňujeme jej. Jakákoliv myšlenka ať už negativního či naopak pozitivního rázu, je řekněme jakýmsi odrazem nás, našich tužeb, radostí, strastí. Většinou to, nač myslíme se stává realitou a není tam to vždy úplně příjemné. Plní se nám především sny a přání, které už když o nich sníme, dokážeme prožít jako by už byly uskutečněné. Ač se to na první pohled nemusí zdát, je pravdou, že nejvíc emocí a prožitků dáváme do obav a strachů a tak tady se nám naše strachy a obavy plní docela v solidním poměrném procentu. Tím chci říci, to co je známo už mnoho let, a to, že síla myšlenky má neuvěřitelnou moc a "špatně" vyslané myšlenka může mnohdy udělat více škody než užitky.

Pokud se Vaše myšlenka či přání nesplní v čas, který chcete, je důležíte si uvědomit, že ač se to na první pohled nemusí zdát, naše myšlenky, touhy i přání jsou ovlivňovány různými okolními vlivy a tak kolikrát z původně myšleného záměru se jen stane pohopouhé nic a to "nic" se nám přece nemůže splnit.  Naše sny, touhy i myšlenky musí uzrát do správného času, správné podoby, aby vše bylo jak má být. I Universum potřebuje čas a tak nemá smysl naléhat a tak je potřeba na to myslet. Nic není hned a je potřeba být trpělivý. Chce to důvěřovat především sobě a univerzu a mít v hlavě čistotu myšlenky, bez omezujících představ.

V neposlední řadě je dobré si i uvědomit, že pokud chcete, aby se Vaše sny i přání měnila ve skutečnost, pak je potřeba proto něco malinko udělat, pomoci.  Taky je velmi důležité vědět, že Vaše přání a sny mají být ve vaši představě v přítomném času. Pokud si budete přát stylem....jednou se mi to podaří, kdybych tak ... v tomto případě můžete počítat s tím, že Vaše přání – štěstí, bude pořád krok před Vámi, místo aby šlo vedle Vás. Bude to jako Váš stín, když Vám sluníčko svítí na záda a stín jde před Vámi. Zkrátka....nedostižitelné přání a Vaše štěstí.

Mám pro Vás i malinký návod, který Vám může malinko pomoci.

1. Důležité je si přát v přítomném čase - Já si přeji ...

2. Sníme a nepochybujeme - přejte si a myslete na to, co chcete. Obavy a strachy nechte stranou, ty nejsou potřeba.

3. Jděte svému snu naproti - chcete-li například někam vycestovat, ujasněte si kam, zjistěte si podmínky ...

4. Trpělivost přináší růže a dvojnásob to platí v tomto případě - vše má svůj čas a nemá smysl naléhat.

5. Buďte vděčni za to, co máte a těšte se z maličkostí. Život je krásný, avšak krátký, proto si važte každičkého okamžiku, ať už je jakýkoliv.

"Per aspera ad astra".

Ať se Vaše přání stanou skutečností.

S úctou k Vám, Vaše L. Miriam