K nikomu nejsem ničím povinna

V poslední době se setkávám čím dál více a  častěji s jevem, který se mi ani trochu nelíbí. Tím jevem, který mám na mysli je to, že mne okolí soudí,  aniž by vědělo, proč svá rozhodnutí s nikým nesdílím, nekonzultuji a mé kroky v mém životě nijak neobhajuji. Je to z toho důvodu, že nejsem povinna se někomu zpovídat a odpovídat na jejich otázky pokud nechci. Rozhodně se však nebudu za ně omlouvat, to po mne nikdo chtít nemůže. 
 
Mnohokrát jsem se setkala s nesouhlasným názorem, dokonce i výčitky a komentáři, kterými mi mé okolí dávalo najevo, že jsem "opět" udělala chybu a tu musím nějakým způsobem napravit. V lepším případě vědělo i okolí jak dokonce danou situaci dát dle nich do pořádku, aby vše bylo ku jejich spokojenosti a tak si říkám ... 
 
Kdo jim dal právo mne soudit za mé chování?
 
Kdo jim dal právo, aby mne říkali, jak mám vypadat a jak se mám oblíkat a malovat a česat?
Kdo jim dal právo mi vybírat mého partnera, mé kamarády a říkat, s kým se mám stýkat a s kým naopak ne?
Budou mne taky udělovat rady, kdy a jak mám odejít z tohoto světa? - U této poslední otázky mohu říct s klidným svědomím, že ne nebudou. 
 
Troufám si říci, že se najde pokaždé někdo, kdo po mne bude chtít, abych mu řekla, proč dělám věci tak jak dělám, proč se vyjadřuji, tak jak se vyjadřuji, vím však že nejsem povinna se zpovídat ze svých činů právě jemu. Dokonce existuje studie, kdy jistý populární psycholog a bloger David William má za to, že naprosto nejsme povinni odpovídat na dotazy k následujícím věcem.
 
 
 • 1. Nejste povinni komukoli vysvětlovat svou životní situaci
Ať žijete na psí knížku, stěhujete se z jednoho podnájmu do druhého nebo bydlíte u rodičů, ačkoli dvacet už vám bylo dávno, nejste povinni nikomu vysvětlovat, proč žijete takhle a ne jinak. Pokud jste si vědomi, jak žijete, znamená to, že máte důvody, proč tak žijete. A do těch nikomu nic není.
 
 • 2. Nejste povinni nikomu vysvětlovat své životní priority
Máte své vlastní představy o tom, co udělat pro pohodlí a štěstí svých blízkých i svoje – to je vaše hlavní priorita. Každý jsme jiný, každý máme jiné hodnoty, sny a touhy. Priority jednoho člověka se nevyhnutelně liší od priorit druhého. Své si určujete sami a nemusíte z nich nikomu skládat účty.
 
 • 3. Nejste povinni se omlouvat, jestliže necítíte lítost
Pokud nelitujete svého jednání, jestliže trváte na tom, že někdo neměl pravdu nebo prostě nemá nárok na omluvu, nemusíte se omlouvat. Mnozí lidé přicházejí příliš snadno s omluvami, aby co nejrychleji zhojili rány, které k takovému „léčení“ ještě ani nejsou zralé.To může situaci leda zhoršit. Pokud necítíte vinu, o omluvu žádat nemusíte.
 
 • 4. Nejste povinni se komukoli omlouvat za čas strávený o samotě
Mnozí lidé se bojí, aby nebyli označeni za hrubiány, asociály nebo nafoukance, jestliže změní plány nebo odmítnou pozvání proto, že potřebují být chvíli sami. Chtějí se uvolnit, nabrat trochu síly, nebo si jen přečíst dobrou knihu. Takovýhle time-out občas potřebuje každý. Takže to berte v pohodě a rozhodně se neomlouvejte.
 
 • 5. Nejste povinni souhlasit s ničími osobními názory
Že někdo sedí a vášnivě vykládá o svém přesvědčení ještě neznamená, že budete sedět a souhlasně přikyvovat. Pokud jeho myšlenky nesdílíte, bylo by nesprávné vůči sobě i jiným se tvářit, že s nimi souhlasíte. Lepší je klidně odporovat než v sobě hromadit nesouhlas a zklamání.
  
 • 6. Nejste povinni říkat „ano“
Jestliže k souhlasu nemáte podstatný důvod, máte plné právo říci „ne“. Ti nejúspěšnější lidé v nejrůznějších oblastech všichni shodně dokonale ovládají umění odmítnout všechno, co není jejich prioritou. Važte si laskavosti jiných lidí, buďte vděční, ale směle řekněte „ne“ všemu, co by vás odvádělo od vašeho cíle.
 
 • 7. Nejste povinni omlouvat se za svůj zevnějšek
Ať jste štíhlí nebo plnější, vysocí nebo zrovna moc ne, pěkní nebo úplně všední, rozhodně nejste nikomu povinni vysvětlením, proč vypadáte zrovna takhle. Váš zevnějšek je výlučně vaše věc a povinni jím jste pouze sami sobě. Nepřipusťte, aby vnější vzhled ovlivňoval vaše sebehodnocení.
 
 • 8. Nikomu nejste povinováni vysvětlovat své priority v jídle
Existují potraviny, kterým se z různých důvodů vyhýbáme. Ať jde o chuťové kvality nebo třeba jejich vliv na naše zdraví. Pokud na vás někdo dotírá otázkou proč jíte nebo nejíte to či ono, nevěnujte mu žádnou pozornost. Řekněte, že se takhle cítíte dobře. Tečka.
 
 • 9. Nikomu nejste povinni skládat účty ze svého sexuálního života
Pokud máte blízký vztah s jinou dospělou osobou na základě vzájemného souhlasu, pak nikomu není nic do toho, kde, jak a kdy si zařídíte svůj sexuální život. Vztah s různými lidmi je výlučně vaší věcí.
 
 • 10. Nikomu nejste povinni vysvětlovat svou kariérní nebo osobní volbu
Někdy nás okolnosti přimějí volit mezi prací a osobním životem. Není to vždycky snadné rozhodnutí a někdy nakonec dáte přednost práci – ne snad proto, že se nestaráte o rodinu, ale proto, že tato volba vás zajistí do budoucna. V každém případě nemusíte vysvětlovat nikomu, proč jste dali přednost profesi (nebo naopak), zvlášť jste-li si jisti, že postupujete tak, jak je třeba.
  
 • 11. Nemáte za povinnost vysvětlovat své politické nebo náboženské přesvědčení
Ať jste demokrat nebo republikán, katolík, protestant nebo muslim, je to vaše osobní věc. Svou víru ani přesvědčení nejste povinni vysvětlovat nikomu. Jestliže to někdo nemůže snést, má problém on, nikoli vy.
 
 • 12. Nejste povinni vysvětlovat, proč jste sami
Ženatý nebo ne, vdaná nebo svobodná, to se netýká nikoho jiného než vás. Samota není žádný rozpad osobnosti. Zda navážete vztah nebo ne je vaše svobodná volba. Vy nejste váš rodinný stav. Je zbytečné nechat na sebe nebo jiné lepit pochybné sociální známky.
 
 • 13. Není vaší povinností se s kýmkoli sejít jenom proto, že vás o to požádá
Někdo může být milý a hezký, ale to ještě neznamená, že si s ním musíte dávat schůzku. Pokud v hloubi srdce cítíte, že tohle rande fakt nepotřebujete, nechoďte na ně. Najděte si důvod k odmítnutí a trvejte na svém.
 
 • 14. Nejste povinni nikomu vysvětlovat své rozhodnutí ohledně manželství
Ať se chcete vdát či ženit a založit rodinu, nebo jste odhodláni zůstat svobodní a bezdětní, vždycky je to vaše osobní rozhodnutí. I když vaše maminka sní o vnucích, bude se muset smířit se skutečností, že žádní nebudou, rozhodnete-li se právě takto.
 
 • 15. Nejste povinni vysvětlovat své vztahy
Lidé si někdy potrpí na naprosto nemístné poznámky o romantických vztazích. Nejspíš někde zaslechli, že vy a váš partner nejste ideální pár, že byste si měli najít někoho jiného… Takové hovory odmítejte, protože vaše vztahy jsou vaše věc. Žijte si svůj život a nikdy nenavazujte ani nepřerušujte vztah kvůli něčí „dobré radě“ nebo doporučení. Dělejte si svoje chyby a učte se z nich. Takový je život.
 

 

Má rada tedy nakonec zní : buďte sví a nedejte se zvyklat okolím. Jen Vy sami jste zodpovědní za Vaše činy a nikdo nemá právo Vás za ně soudit. Jediný, kdo má na to právo jste Vy sami a nebo ten nejvyšší. 

 

Přeji Vám, ať je vše, tak jak si přejete Vy sami a ať zůstanete sami sebou. S úctou k Vám, Vaše L. Miriam