Aura

 
Co je to vlastně Aura?
  • Je to ve své podstatě energie, která obklopuje nás, všechny živé tvory, bytosti.  Aura má několik barev a každá barva charakterizuje osobnostní rysy dotyčného člověka. Také nám napovídá jaké by člověk mohl vlastnit dovednosti, i když o nich vůbec neví a nebo ví, ale neví, jak s nimi naložit. Z barvy aury jde tedy vyčíst osobnostní rys, dovednost, předpoklad nebo také nač daný člověk v danou chvíli myslí. 
Kdo může vidět Auru?
  • Schopnost vidět auru znamená v podstatě umět se naladit na "vlnu" jiné osoby. Vidět auru můžete samozřejmě i Vy - říkáte, že jste ji nikdy neviděli? Omyl, viděli jsme všichni, například na obrázcích světců v podobě svatozáře. Pokud si však myslíte, že nemáte dar vidět auru, nezoufejte, auru totiž můžete i nahmatat rukou - jak? To už v jiné kapitole. 
Vlastnosti Aury
  • Aura jako taková se skládá z několika vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako Matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.Odráží vibrace, chvění duše - čím je toto chvění aury silnější, tím je člověk zdravější, a o to méně na něho působí vnější negativní vlivy, je tedy odolnější i vůči negativním zónám. Silná aura nás chrání, odráží, zastavuje nebo tlumí vnější síly, které na nás působí. Aura zdravého člověka v klidu vyzařuje přibližně do vzdálenosti 30 až 60 cm, toto naše vysílání energie je však velice jemné, proto je registrují jen abnormálně vnímaví jedinci. Pozitivně působí na auru člověka zejména drahé kameny. Vibrace kamenů posilují, upravují a normalizují tvar i stav našeho energetického pole (aury).
  • Proto jsou právě některé kameny se svojí dokonalou strukturou nejvhodnějšími talismany proti škodlivému působení zón a negativních vibrací vůbec. 
  • Talismany můžeme náš ochranný systém posilovat a tak být proti vlivu zón odolnější.Všechny druhy škodlivého záření působí na auru veškerých živých organismů včetně zvířat a květin.
 
 
 
 
 
některé prameny jsou čerpány z www.wikipedia.cz