Zákony karmy

Pojem karma jako takový jsme si už vysvětlili a už víme, co znamená. Také víme, že karma v Sanskrtu znamená „akci“. Výraz je ekvivalent k Newtonovu zákonu akce a reakce. Když myslíme, mluvíme, jednáme, uvádíme do pohybu sílu (energii), která se pak projevuje.  Tak jako vše má své zákony a řád, kterým je třeba se řídit, má i karma "své" zákony, které je dobré znát.

 

 • 1. Jak zaseješ, tak sklidíš

Co, tím chce autor říci? Odpověď je jednodušší než se na první pohled může zdát. Volněji řečeno by se dala přirovnat ke známému: "Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá". Je to v podstatě o tom, že to nač myslíme, to co děláme, to, co vysíláme - to vše přitahujeme, bez ohledu na to za jakým záměrem to děláme a dříve nebo později se nám to vrátí. Chceme-li lásku, štěstí, pochopení či zabezpečení, musíme první řadě začít sami u sebe, přesněji řečeno být šťastní, mírumilovní, milující a opravdově přátelští. Pamatujte na to, že Vaše štěstí je jen stavem mysli, za který jste zodpovědni jen Vy sami a nikdo jiný.

 

 • 2. Tvoření – tvoříme navenek i dovnitř

Není tajemstvím, že každá situace vyžaduje naši účast - to protože jsme vždy jedno s vesmírem, jak vnitřním, tak i tím  vnějším. Cokoliv nás tudíž obklopuje, je spojeno s naším vnitřním stavem. To, co nás obklopuje, nás dělá i tím, kým jsme. Obklopte se tedy záměrně tím, čím chcete být.

 

 • 3. Přijimání, místo a vymezení

Co odmítáte, to bude pokračovat, to proto, aby Vás tato situace, stav něco naučil a něco dal.  Pokud něco, co vnímáte negativně, s odporem, pak jednáte s myslí, která si není vědomá jednoty s celým vesmírem. Sejete nejednotu, sklidíte nejednotu – vymezování, posuzování, odpor. Příjimejte vše s vědomím jednoty.

 

 • 4. Růst

My sami se musíme měnit a růst, ne svět okolo nás, ale sami sebe. Ten ovlivňujeme až jako další v "pořadí" . Jediné, co opravdu můžeme ovlivnit jsme my sami – naše mysl, emoce. Když změníme sami sebe, změní se i naše okolí ačkoliv tomu nemusíte teď věřit. Pracujte tedy na sobě bez ustání a výsledky se jistě dostaví.

 

 • 5. Zodpovědnost

Toto je hodně důležitý bod, jelikož je potřeba si ucědomit, že pokud je něco v mém životě špatně, je něco špatně i ve mně. Přesněji řečeno jsme zrcadlem našeho okolí a naše okolí je zrcadlo nás. Nezapomínejme tedy, že my sami jsme zodpovědní za vše, co se nám v životě děje a nikdo jiný. Nemá tedy smysl a je v podstatě úplný nesmysl vinit tedy druhé za to, že nejsou věci, tak jak jsou - jak už bylo napsáno - Za svůj život jsme zodpovědni jen my sami a nikdo jiný.

 

6. Propojení
Přestože něco vypadá zdánlivě nepropojené, vše ve Vesmíru je propojené a navzájem se ovlivňuje. Krok vyvoválá další krok a tak můžeme pokračovat do nekonečna. Vše začíná i končí prvním a posledním, slovy jedním, krokem. Malá změna, krok, může vyvolat sekvenci akcí, která bude zakončena velkou změnou. Nepodceňujte žádné myšlenky, slova, činy, ať už vypadají jakkoliv malé a nevýznamné.

 

 • 7. Soustředění

Naše mysl se může v jeden okamžit soustředit pouze na jeden objekt. Pokud se soustředíme na přítomnost, nemůžeme mít v mysli myšlenky jako vztek, hněv, chtivost.

 • 8. Odevzdání

Pokud v něco věříte, dříve či později vás život vyzve, abyste svou víru ukázali v praxi. Přesněji řečeno, je důležité držet myšlenku, vizualizovat si ji, ale zároveň je potřeba se naučit danou myšlenku pustit, tedy odevzdat Universu. Vše je jak má být a vše se ve správný čas stane.

 

 • 9. Praxe

Myšlenky na minulost, staré vzory chování, staré sny blokují vše nové. Opusťte tedy vzorce chování, stavy i situace, který Vás nějakým způsobem blokují a  přijměte nové. Praktikujte meditaci – soustředění na „tady a tedˇ“. Jen tak zakusíte všeobjímající jednotu a proud. Když jste v minulosti či budoucnosti, zakoušíte jen své vymezené já. Zaséváte nejednotu, kterou také sklidíte.

 

 • 10. Změna

Minulost se opakuje, dokud se z ní nepoučíme, ne nadarmo se tedy říká, že. "Největší učitel je naše poslední chyba a pokud nepochopíme lekci, tak život nám ji zopakuje."  Poučení může znamenat i vědomé přijetí věcí „takových, jaké jsou“. Bez odsuzování, hodnocení, odporu. Tím změníme svůj postoj a věci již nikdy nebudou vypadat jako dřív, vše bude jiné – změní se.

 • 11. Trpělivost a odměna

Každá odměna začíná prací. Dlouhotrvající odměna vyžaduje trpělivou a vytrvalou práci. Čím více žijeme v jednotě s vesmírem (sami se sebou), tím větší štěstí následuje. Trpělivost je známkou vědomí jednoty. Netrpělivost je známkou nejednoty, nežití v přítomnosti.

 

 • 12. Inspirace

Každá hodnota je výsledkem energie, která byla vložena, proto tedy tento fakt přijměte tak jak je a mějte na paměti, že příspěvek každého z nás je příspěvek do celku. Každý z nás je studnicí inspirace, zda dobré či špatné ukáže až sám čas, avšak by byla čirá hloupost tento fakt neakceptovat.

 

 

S úctou k Vám, Vaše L. Miriam