Mineralogie - kameny trochu jinak

 
Latinsky nerostopis je vědecká disciplína, zabývající se minerály, tedy nerosty, jejich vnitřní stavbou, vzhledem, fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vznikem a přeměnami v přírodě, možností technického využití. 
Mineralogie je součástí geologie správněji věd o Zemi (nejstarší z geologických věd) a jiných kosmických tělesech.
 
U výběru a volby vhodných minerálů i kamenů je důležité brát zřetel i na to, jak Vás daný kámen osloví. Může se stát, že kámen, který je Vám dán ať už dle astrologie, numerologie či podle znamení Vám nemusí zkrátka sednout a můžete se v jeho přítomnosti cítit nesví. 
Volte kameny intuitivně a pokud je to alespoň trochu možné, volte jej podle toho, jak je Vám příjemný.