Láska k sobě samému 

Slovo "láska" je slovo, které slyšíte a vidíte kolem sebe a je to něco, co neodmyslitelně patří k našemu životu, a to bez ohledu zda je to láska k bližnímu svému, ke svému mazlíčku či třeba koníčku. Láska má mnoho podob a i kdybych se ji snažila jakkoli definovat, nenašla bych nejspíše ta správná slova. Pravděpodobně bych Vám vložila do úst svůj úhel pohledu a tím pádem Vás tak připravila o pojetí lásky Vašim pohledem. 
 
V poslední době se však setkávám s tím, že mnoho z nás sice lásku umí poznat, umí ji vnímat, ale bojuje s pochopením i vnímáním slova "sebeláska". V totmo případě se jedná o jednu z mnoha podob lásky a jak už samotné slovo vypovídá, jde pak především o lásku k sobě samému. 
 
Mít se naučit rád sám sebe a vnímat se jako plnohodnotná živá bytost není mnohdy vůbec snadné a to zvláště pak, pokud pochybujete. Rovněž to může být i tím, jak Vás vnímá Vaše okolí. Řekne-li o Vás někdo, že jste takový či makový, pak vězte, že nehodnotí Vás a ani Vám nepřisuzuje vlastnosti nýbrž mluví o sobě samém a Vy jste mu zkrátka jen utkvěli v mysli.  Pamatujte, že cesta k sebelásce není vůbec jednoduchá a něktří se učít mít rád sám sebe mnoho let, dokonce do konce svého bytí.  Podsttou je však uvědomit si svoji hodnotu a nepochybovat o sobě. Naučit se na sobě najít to, co Vás dělá vyjímečnými. Něčím, co vás odlišuje od druhých a to ať už je to úsměv, oči, způsob vyjadřování či třeba nějaká činnost, ve které jste zkrátka dobří.
 
 
Schválně pro zajímavost ... zkuste si vzít obyčený papír a tužku. Papír přeložte na polovinu a na jednu napište, to, co Vás na sobě samých štve a na druhou zase, to, co na sobě máte rádi, v čem jste dobří. A ano, i přesto, že je tohle celkem běžná zálažitost, tak uvidíte, že se , že sepsat, to, co je na vás dobré i nedobré není rozhodně otázkou pár minut, ale že se i trochu možná zapotíte. Tu půlku, kde jsou Vaše klady si pečlivě uschovejte a pokuud Vám bude ouvej, takse podívejte a hlavu vzhůru, jste jedineční a originál, tak na to nezapomínejte a mějte se rádi.
 
S láskou a pokorou Vaše L. Miram <3