Víly a jejich svět

 

Kdo jsou to víly a odkud se vzaly a kde vlastně žijí?

 

Víly jsou stejně jako andělé nadpozemské bytosti a ač Vás to možná překvapí, tak většina lidí miluje anděly a asi 80% z nich věří, že andělé existují. Oproti vílám, jsou tedy na tom andělé řekněme, že v uvozovkách lépe. A čím to je?

Inu, je to možná i tím, že víly vnímáme jako jen postavičky z vymyšlených pohádek či příběhů. Najdou se však i tací, kteří vílám přisuzují symboly temných okultních rituálů, zkrátka že jsou jejich součástí.

Kupříkladu někteří věřící lidé, jako jsou křesťané nechápou, že víly jsou Božímy tvory z andělské říše. Víly pečují o rostliny, zvířata a Zemi. Někdo je zase bere jako zlomyslné potvůrky, které nám dělají naschvály, opak je však pravdou. Víly jsou na Zemi proto, aby zlepšily a povznesly životy všech živých tvorů bez rozdílu a samozřejmě i nás lidí.

Je dobré si uvděomit, že jak víly tak i andělé jsou bytosti, které nestojí o to, aby jsme je milovali, veškerou slávu s radostí přenechají nejvyššímu, Stvořiteli.

 

Každý inkarnovaný paprsek žije na určité úrovni astrálního světa. Člověk se pohybuje v rovině nejhustší energie a dále následují duchovněji naladěné rostliny a zvířata. Víly a ostatní elementálové žijí nad zvířaty a rostlinami, jsou napůl inkarnovaní a napůl existují ve světě duchů. Nad královstvím víl žijí duchové těch, které jsme milovali, spolu s nanebevzatými mistry. Na samém vrcholku se pak nachází království andělů. Ze všech bytostí, které nám na zemi pomáhají, mají nejméně hutnou energii.