Andělská čísla

 
Andělská čísla, jak už samotný pojem napovídá jsou čísla, která nám "sesílají" samotní andělé. Jsou to čísla, která mají pro nás určité poselství a je jen na nás, zda si tohoto poselství povšimneme a akceptujeme jej či naopak jej necháme bez povšimnutí.
 
Jsou to vlastně jakési znamení, která k nám, k lidským bytostem přicházejí z různých stran. Tyto znamení pak samotné můžete zaznamenat například na SPZ u aut, na účtenkách, dále pak na hodinách, v budovách, v telefonních seznamech či samotných číslech nebo také v emailech. Je nespočetné množství cest, kterými nám andělé vysílají svá posleství..
 
Určitě se Vám už několikrát stalo nebo jste si jistě všimnuli opakujících se čísel ve Vašem okolí, respektive životě.  Andělá nám touto cestou ukazují a sesílají znamení, jejichž síla je velká. Tyto znamení v nás vyvolávají pocity - tedy pokud jim aspoň trochu rozumíme - útěchu, radost a vedou ke změnám v našich či životech blízkých.
 
Samotné andělské poselství nebo vzkazy se však nemusí vyskytovat jen v číslech, ale také třeba ve formě peříček, barev nebo také hudby, či slov. 
 
Andělské vzkazy často obsahují kombinaci dvou nebo i více čísel, které nás na ledacos upozorňují. Tato poselství, přsněji nebeská posleství jsou nám sesílána pomocí andělů a jsou takovou řekněme určitou příležitostí k růstu. Mimojiné nás učí lépe pochopit životní lekce na naší cestě. 
 

A jak je to významem jednotlivých čísel nebo číselných řad? Pojďme se na to podívat.

Je dobré si uvědomit, že každá kombinace čísel má specifický a zároveň i jedinečný význam. Pokud uvidíte více čísel pohoromadě, pak se pokud možno soustřďte buď na to, co ve Vás budí pozornost nebo na to prostřední.