Jména andělů

 
Ze všeho nejdříve si musíme uvědomit, že andělů je nesčetné množství a to ať už andělé, kteří jsou nejvýše postaveni, tedy archandělé, tak  zároveň i třeba světští andělé, cherubíni, serafíni, andělé milosrdenstí, andělé milosti, andělé lásky, andělé léčení a v neposlední řadě anděléživota i smrti.
 
Pokusím se Vám je tady zařadit do skupin do kterých spadají a u významnějších Vám i něco o nich říci.