Andělská říše

 

Andělé ... tohle slovo, pojem je pro nás známé, ale kdo vlastně jsou ti andělé? Jak vypadjí a odkud se vzali? Otázek je nesčetně mnoho a proto se pojďme blíže na anděly jako na Boží bytosti podívat blíže. 

 

Ptáme-li se na to, kdo jsou andělé, tak odpověď zní, že to jsou všeobecně bytosti, které nejsou z masa a kostí, ale  i přesto jsou nám stále na blízku. Jejich konkrétní podoba je však buď v podobě bytosti podobné člověku, nebo také třeba v podobě světla, mraků....

Anděl je Boží posel, jehož posláním je vést náš život a napomáhat nebo radit nám v různých situacích. Anděl miluje každého, bez rozdílu a to i v případě, že nevyznáváme žádnou víru.

 

Anděl nás miluje takové jakými jsme i s našimi chybami. Andělé neodsuzují člověka a do života přináší lásku.

 

S anděly jste v bezpečí a můžete jim plně důvěřovat.

Andělů, kteří nám chtějí pomáhat v životě je nespočetné množství a stejně jako každý z nás má svou profesi a odbornost, tak to samé platí i u andělů. Proto je velice důležité uvědomit si, co vlastně od andělů chceme a oč je žádáme.

 

Rozdělení andělů najdete pod touto sekcí, kde se mimo jiné dozvíte, jejich zařazení, jméno a také co mají na "starosti".

 

Přeji příjemné počtení :-)