Rozdělení andělů

Archandělé

Jsou andělé, kteří dohlíží právě na strážné anděly a jsou jedním z devíti druhů andělů.

Děvět druhů nebo-li také devíti kůry a spadají sem:

  • andělé
  • archandělé
  • knížectva
  • mocnosti
  • ctnosti
  • dominia
  • trůny
  • cherubíni
  • serafíni

 

Pokud srovnáme anděly a archanděly, tak archandělé jsou mohutnější, dokonce i více slyšitelnější a mocní, jsou milující a nesobečtí. Archandělé jsou necírkevní, tudíž nemusíte vyznávat konkrétní náboženství, aby jste mohli dosáhnout jejich pozornosti a pomoci.

Staré židovské verze uvádějí, že máme celkem 15 archandělů - jejich jména a poslání rozebereme v další sekci, která je uvedena jako Jména andělů..

 

 

 

Strážní andělé

Tito andělé jsou nám nejblíže, neboť pobývají po našem boku, ačkoliv si to mnozí z nás ani neuvědomují. Jsou to nebeské bytosti, které jsou k nám seslány přímo od Stvořitele a od nás lidí se liší. hodně lidí se domnívá, že se jedná o naše blízké, zesnulé, ale není tomu tak. naši milovaní zesnulí se po odchodu  z našeho světa proměňují na duchovní průvodce, mohou však na nás působit stejně jako andělé.

Strážní andělé mají mají v našem životě roli ochránců a průvodců a zajišťují, že zůstaneme v bezpečí. Budeme zdraví, šťastní a podaří  se nám splnit naše životní poslání. Přesto, ale nesmíme opomenout, že tohle za náš andělé neudělají, pouze n ám poradí, ukáží směr, ale vše ostatní je na nás. Musíme jim tedy naslouchat a zároveň umět definovat své potřeby i svou touhu

Co Vás asi mile překvapí je to, že můžete mít i více než dva strážné andělé a je fajn mít více andělů kolem sebe - kolik je jen a jen na Vás. Strážné anděle můžeme mít taky na popud někoho druhého, přesněji řečeno, že někdo blízký požádal své anděly, aby nás ochraňovali například v nějaké životní situaci, na cestách, ve zdraví ....