Andělé lásky

 

Každý anděl je ve své podstatě andělem lásky a to ať už se jedná o cherubíny, serafíny či dokonce samotné archanděly. Andělé odráží světlo Boha, které je láskou. Stále pracují na harmonickém vývoji celého vesmíru.

 

Nejvýše postaveným andělem je zde archanděl Hagiel, který je vládcem Venuše a základním andělem lásky. V našich životech nám Hagiel pomáhá v mezilidských vztazích, pomáhá v lásce, harmonii a náklonosti mezi lidmi. 

I s archandělem Hagielem spolupracuje mnoho andělů a kažý z nich zodpovídá za určité vztahy a lásku.

 

Tady je několik andělů lásky

Sňatek

 • tento krásný životní zlom, kterým začíná nová životní etapa má na "starosti" anděl jménem Anael a je to jen jiné jméno pro archanděla Hagiela, vládce Venuše, která je planetou lásky. 
 • tento anděl přeje veškerému vyjádření lásky a náklonnosti mezi lidmi, ale víře a oddanosti požadovaným při sňatku žehná obzvláště. Pokud doufáte ve sňatek jako v naplnění vztahu, v němž žijete vy nebo lidé, na nichž vám záleží, můžete si na pomoc volat anděla Anaela.
 • Anael se nemůže lidem plést do osudu, ale v případě, že je možné, aby se vaše přání splnilo, si můžete být jisti, že vám anděl Anael otevře všechny nezbytné dveře vedoucí na radnici. Předkládám rituál na vzývání Anaelovi pomoci:

 

„Ve jménu Všemocného stvořitele, v němž všechno má svůj začátek i konec, Tě vzývám, archanděli Anaeli, zasvěcený anděli sňatku, abys požehnal vztahu mezi ……… a ……… (doplňte jména) a hájil ho a abys mu dovolil rozkvést ve skutečnou oddanost, posvěcenou manželským svazkem.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mého přání, a to ve jménu Všemocného.“

 
 

Věrnost

 • po věrnosti touží každý z nás, někdo to dává znatelně najevo a někdo si to schovává v hloubi duše, aŤ už je to však jakkoliv tak nikdo nechce zažít nevěru, nechce být tím, kdo je podveden tím druhým
 • anděl, který se stará o věrnost se jmenuje Tezalel
 • pokud ve Vašem vztahu dojde k nevěře a tím pádem se zničí dlouho budovaná důvěra, nastává náročné období, kdy se buď důvěra rozplyne úplně a nebo nabere druhý dech. V případě, že cítíte, že ten vztah, který prožíváte je ten, který je Vašim přístavem naděje, lásky a porozumění, pak si na pomoc zavolejte právě Tezalela
 • pokud mte konkrétní a jasné obavy, že by se Vám peartner či partnerka mohli zatoulat, pak Tezalela vyvolejte s měděným drátkem ve tvaru osmičky, protože měď je kovem Venuše a o osmička symbolizuje věčnost, poté zapalte svíce a položte je na  bezpečné místo. Můžete také zapálit santalové dřevo popřípadě kadidlo na podporu pomoci Tezalela a vyslovte tuto modlitbu:

 

„Ve jménu Všemocného, jehož láska k nám je neochvějná, Tě vyvolávám(e), velký anděli Tezaleli, jako anděla věrnosti,abys požehnal našemu vztahu. Pomoz nám zůstat si vždycky věrní a nikdy druhého nezradit. Nechť oba vzájemnou láskou rosteme, nechť jsme nerozluční a silní, nechť jsme milenci na věky.

Děkuji(eme) Ti a ctím(e) Tě za vyslyšení mé (naší) modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

 
 

 

Vášeň

 • toužíte-li po vášni, tak čtete správně, andělem, který se jmenuje Jelial i když se údajně říká, že je serafínem
 • tento anděl, chcete-li serafín se žádá o pomoc, aby zažehl plameny vášně v pěvném svazku a nedošlo k nevěře
 • pokud chcete oživit Vaše vášně ve vztahu, tak si  Jeliala můžete přivolat sami, k tomu, aby Vám pomohl zažehnout plameny vášně, lásky, touhy i chtíče.
 • toto to anděla přitahují vůně exotického koření jako je zázvor nebo skořice a ty zároveň vzrušují i nás, pro umocnění přivolání Jeliala Dejte několik kapek esenciálního oleje do aromaterapeutické lampičky a zapalte svíčky v barvě červené a modré. Červené svíčky symbolizují muže a modré ženu. Také představují vášeň a věrnost. Než svíčky zapálíte, opatrně na jejich horní část špičatým předmětem vyryjte Thébskou abecedou Jelialovo jméno. Do pokoje svého milého nebo milé dejte také několik sytě rudých růží. Nejlepší dobou je páteční noc kolem desáté hodiny. To je planetární hodina vášnivého Marse v den láskyplné Venuše. 
 

Harmonie

 • harmonie je vztazích velice důležitá a o tu se stari Itqal, který  je jedním z andělů sféry Venuše a znamení Vah, který spolupracuje s archandělem Hagielem. Tradičně se volá k urovnání rozporů a utišení hádek. Konflikty míváme nejčastěji s našimi nejbližšími, hlavně s příbuznými. A to proto, že, se často chceme dostat druhému pod kůži. Když to vede k vážným hádkám, často zapomínáme nebo dokonce i popíráme, jak máme jeden druhého rádi.
 • Itqal pomáhá takového konflikty urovnat a znovu nastolit harmonii. To ale neznamená, že přestaneme vyjadřovat, jak se ve skutečnosti cítíme, protože to je základem pro větší pochopení. Spíše nám je připomínáno, že laskavost a ohleduplnost je prospěšnější než hněv a obviňování. Itqala můžete volat kdykoli, ale v případě dlouhotrvajících problémů je nejvhodnější pátek. 
 • Zapalte šest svící, protože šestka je číslem harmonie. Nejlepší vonnou esencí je santalové dřevo:

 

„Ve jménu láskyplného Stvořitele, z nějž prýští veškerá dokonalost, Tě vzývám, milý anděli Itqali, princi harmonie a míru, abys urovnal spory, které nás rozdělují.

Nechť bolest a nepřátelství nahradí láska a pochopení.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

 
 

 

 

Přivábení milence

 
 • toužíte po milenci? pak samotný anděl Theliel je andělem lásky, který se v rituální andělské magii zpravidla vyvolává k přivábení milence, a mnoho mágů se pokoušelo využít jeho pomoci k tomu, aby získali objekt své touhy. Theliel však nemůže lidi ovlivňovat proti jejich vůli nebo se vměšovat do osudů druhých lidí. Pokud si přejete přitáhnout někoho konkrétního a získat jeho lásku, pomůže vám Theliel navodit nejlepší příležitosti, při nichž mezi vámi může přeskočit vzájemná jiskra. Ale víc pro vás neudělá.
 • pokud si však přejete přivábit do svého života lásku jako takovou a nepřemýšlíte o žádném konkrétním kandidátovi, pak se můžete na Theliela spolehnout, že vám přivede někoho, kdo v této oblasti vaše potřeby uspokojí nejlépe. Tato osoba se k vám bude hodit takovým způsobem, který nemusí být hned na první pohled patrný.
 • Theliel je jedním z andělů Venuše, takže se nejlépe vyvolává v pátek, přednostně za dorůstající Luny a ideálně za východu slunce. Odříkejte tuto nebo podobnou modlitbu ve směru čtyř světových stran, začněte na východě a pokračujte ve směru hodinových ručiček:

„Ve jménu Všemocného stvořitele veškerenstva, Tě vzývám, velký anděli Thelieli, princi lásky, abys do mého života dovedl vhodného milého (milou); někoho s kým moje láska bude růst, abych já mohl(a) růst blízko této Božské lásky, jež je zdrojem a osudem mého bytí.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mého přání, a to ve jménu Všemocného.“

 
 
 
některé zdroje jsou čerpány z www.mojiandele.cz (tímto děkuji)