Andělé milosti

 

Milost je v náboženském smyslu požehnáním nebo ctností, která nás duchovně povznáší a přibližuje k Bohu. V tomto smyslu jsou ctnosti (jak například moudrost, spravedlnost a soucit) milostmi, kterých se nám od Všemocného dostává prostřednictvím andělů.


Toužíte-li po duchovním poznání, pak je tu anděl Haamiah

  • Haamiah je andělem kůru mocností. Tento kůr zodpovídá za odolání démonům, ktečí nás chtějí odvrátit ze správné cesty, a ochraňují prý náboženství před zhoubným vlivem. Haamiah zodpovídá za náboženské kulty a je ochráncem těch, kdo hledají duchovní poznání. 
  • Pokud chceme být v hledání duchovní pravdy úspěšní, je nezbytná pokora. Anděl Haamiah nás na této cestě může vést a zajistit, abychom se ocitli ve správných rukách. Volat ho můžeme kdykoli. Zapálit bychom měli jednu bílou svíci a trochu očistné myrhy.

 

„Ve jménu Všemocného stvořitele, jehož Pravda je univerzální a absolutní, Tě vzývám, veliký anděli Haamiahu, s upřímností a otevřeným srdcem, abys mě vedl při hledání duchovního poznání. Nechť rozeznám pravdu od nepravdy a nenechám se oklamat podvodníky.

Ctím Tě a děkuji Ti za zajištění mojí ochrany, jak je Tvou pravoplatnou povinností. Ve jménu Všemocného.“

 

Pro moudrost je tu zase anděl Sagnessagiel

  • Tento anděl je princem moudrosti. Henoch jeho jméno uvádí jako jedno z mnoha jmen Metatrona, který je některými tradicemi považován za nejvyššího anděla, prince serafínů, a je také strážcem lidstva.
  • Moudrost se od chytrosti liší v mnoha ohledech. Když je někdo chytrý, znamená to, že v průběhu studia nasbíral mnoho faktů a detailů. Moudrý je na druhé straně ten, kdo má dar chápání a posuzování založený na inteligenci a prožitku.
  • Pokud si přejeme větší moudrost k tomu, abychom pochopili mystéria života nebo dokázali lépe posuzovat svůj běžný život, pak můžeme vzývat anděla Sagnesagiela, aby nám udělil svoji milost.
  • Na podporu vyslyšení doporučuji zapálit trochu šalvěje a děvět svící, což znamená, že devítka je symbol pravdy, která je odměnou moudrého a zároveň vyslat modlitbu do čtyř posvátných směrů - sever, jih, východ a západ.
 

"Ve jménu Všemocného Stvořitele, jehož moudrost je bez poskvrny a absolutní, Tě vzývám veliký anděli Sagnessagieli, a pokorně prosím, abys mi dal milost většího chápání.

Nechť svůj život vedu moudřeji a vidím věci takové, jakými skutečně jsou.

Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

 


Trpělivost jako takovou mám "pod křídly" anděl Achaiah

  • Tento anděl je andělem trpělivosti. Netrpělivost je běžným utrpením, které bereme za samozřejmost. Když věci neprobíhají tak rychle nebo hladce, jak bychom si přáli, máme tendenci se mračit nebo šklebit z neuspokojení. Netrpělivost pramení z naší touhy věci řídit a z neochoty poddat se proudu života. Měli bychom vlastně příležitost zpomalit a více si všímat světa okolo nás raději vítat.
  • Achaiah je také nazýván odhalitelem přírodních tajemství – dalších klíčů k prospěchu z trpělivosti. Trpělivost nám dopřává čas k pozorování a poznávání přírodních rytmů a vzorců. Ocenění je magickým procesem, který probíhá obousměrně, neboť příroda nás ráda pustí do svého tajemství, když se cítí být uznávána.
  • Naučte se pozorovat sani sebe a vždy když zjistíte, že netrpělivost nad Vámi vítězí, zkuste na chvíli zavřít oči, zhluboka se nadechnout a celkové zpomalit a mějte na mysli jméno tohoto anděla. Brzy Vás netrpělivost přejde.

 

 
 
některé prameny jsou čerpány z www.mojiandele.cz