Archandělé a planetární andělé  

 

Velcí archandělé jsou nejláskyplnějšími osobnostmi v andělských říších, ale v angelologii vládne trochu zmatek ohledně toho, kým skutečně jsou a jaké role zastávají. Tento problém pramení ze samotného termínu archanděl, který odkazuje na jakéhokoli anděla nad nejnižším kůrem. V určitém slova smyslu jsou mocní cherubíni a serafíni také archanděly, i když archandělský kůr je podle Dionýsiovy hierarchie druhým nejnižším řádem z devíti.

Archandělé jsou andělé, kteří jsou nejláskyplnějšími osobnostmi v andělské říši. I přesto, že to může působit nejen na nás, ale hlavně v angelogii, jak se nazývá učení o andělech trošku mateně, neboť samotný pojem archanděl ukazuje v podstatě na jekéhokoliv anděla nad nejnižším kůrem, se Vám zde zmíním o archanděli Michaelovi, Gabrielovi, Rafaelovi a Urielovi. Michael je brán jako "nejvýše postaven " a zbývající tři archandělé jsou "planetární andělé". 

Než se k těmto archandělům dostaneme blíže, tak bych Vám ráda řekla, že právě tito archandělé jsou anděly, kteří se nejčastěji zjevují nám, obyčejným smrtelníkům. Pokud je anděl, který vyzařuje ještě větší světlo než třeba archanděl Michael, mohli bysme při setkání, přesněji řečeno zjevení oslepnout. 

Počet archandělů je taky celkem zajímavá záležitost a to už jen z toho důvodu, že kupříkladu křesťanské církve uznávají pouze dva, byť obecně je brána číslovka sedm. Mělo by být tedy sedm archandělů ... přesto však v angelogii mluvíme pouze o čtyřech a to jako archanděly čtyř větrů a čtyř živlů.  

Existuje tedy sedm archandělů, ale nejznámější jsou tito čtyři, jejichž jména jsem již uvedla výše.