Andělé narození a smrti

Ten kdo uděluje instrukce ještě před samotným narozením a i při úmrtí je samotný archanděl Gabriel. Gabriel pomáhá při početí, na které dohlíží a zároveň i pomáhá pak duši při odchodu na jiný svět.

Jak už víme, tak i Gabriel není jediným andělem, který má konkrétní úkoly v pomáhání lidem a to jak na začátku jejich bytí, tak i na konci. Představím Vám pár andělů, kteří napomáhají Gabrielovi  s plodností, početím, porodem nebo také umíráním.

 

 

Plodnost

  • je jedním "tématem" , které je třeba si uvědomit při snaze o potomka. Pokud máte problémy s plodností, zkuste požádát o pomoc nejen archanděla Gabriela, ale také anděla jménem Samandiriel
  • dříve byla dokonce neplodnost brána jako prokletí, nebo Boží trest a proto byl pravidelně vzýván tento anděl s prosbou o pomoc.
  • Samandiriel je úzce spjat s mandejskými zvyky a tento rituál k "přivolání" plodnosti má několik praktik pochycených právě od národu Mandejců. Mandejci byli čelnové staré gnostické sekty, která vyznávala to, že celibát byl hříchem a naopal plození dětí jako náboženskou povinnost.

jak provést rituál : minimálně 24 hodin před prováděním rituálu nejezte maso a nepijte žádné povzbuzující látky a ani je nejezte

                            Samandiriela byste měli žádat o pomoc před východem slince a nejlépe první den novoluní

                            proveďte očistnou koupel, která je podobná jako při křtu (3x do ní ponořte hlavu, nejdříve obličej)

                            oblečte se do bílých šatů, nejlépe z hedvábí a zapaltře tři bílé svíce

                            kouty   místnosti pokropte slanou vodou a zapalte kadidlo nebo myrhu a svou žádost směřujte pouze na sever

 

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, který dává život všemu a všem, Tě vzývám, anděli Samandirieli, s Tvojí silou obnovit plodnost a požehnat nám/mě darem dítěte. Tento důkaz Tvé velké lásky k nám a k Jedinému, co nás všechny stvořil, vychováme v lásce a pravdě jako drahocenný poklad.

Ctím(e) Tě a děkuji (děkujeme) Ti za vyslyšení mé/naší modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

 

 

Početí dítěte

  • na pomoc s početím si přivolejte anděla jménem Lailahl, jehož jméno je patrně synonymem Lelahiaha, což je podle kabalistického učení jeden ze 72 andělů nesoucích písmena mystického jména Boha.

nejvhodnější dobou k vyvolání Lailahovy pomoci při početí je noc, nejlépe noc páteční a za novoluní. Důležitým faktorem bude také menstruační cyklus

při vyvolávání Lailaha zapatle tři svíce, jednu červenou, druhou bílou a mezi ně postavte zelenou, symbolizující dítě počaté ze spojení muže a ženy. Vhodnou vůní je santalové dřevo.

"Ve jménu Všemocného, který dává život všem, Tě vyzývám, velký anděli Lailahu, jako anděla početí, abys mě/nám pomohl získat dar dítěte, které budu/budeme milovat, povzbuzovat a poskytovat mu veškeré příležitosti, aby bylo svým skutečným já.

Děkuji Ti a ctím Tě za uskutečnění tohoto přání, a to ve jménu Všemocného."

 

 

Porod dítěte

  • pro hladký průběh porodu můžete požádat andělě Armisaela, který je Vám k dispozici
  • podle Talmudu by měla žena při porodních bolestech devětkrát recitovat dvacátý žalm, čímž si zajistí snadný porod. Jako alternativu si můžete zavolat pomoc andělů. Zatímco Gabriel a Temeluch se starají o nenarozené dítě v lůně, anděl Armisael tradičně pomáhá od porodních bolestí.
  • měli byste si předem naplánovat situaci tím, že si před určeným termínem napíšete andělským písmem petici. Pokud je zapotřebí další pomoci nebo pokud situace začne být kritická, můžete vykonat následující rituál
  • zelená je barvou iniciace a porodu, takže nejprve zapalte zelenou svíci. Pokud na místě, kde se dítě rodí, není dovolené zapalovat oheň, představte si při recitaci těchto slov ve směrech 4 světových stran jasně zelené světlo (začněte na východě a pokračujte ve směru hodinových ručiček):

„Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, stvořitele nás dvou, Tě vzývám velký anděli Armisaeli, jako ochránce matky i rodícího se dítěte, abys zabezpečil bezpečný příchod dítěte na svět a uchránil mě (matku) před poraněním a zbytečnou bolestí.

Ctím Tě a děkuji Ti za vykonání Tvé povinnosti a to ve jménu Všemocného.“

 

 

některé prameny jsou čerpány z www.mojiandele.cz - tímto děkuji