Andělé léčení

 
Jestli-že Vás trápí nějaké zdravotní problémy, pak je pro Vás tím nejvhodnějším samotný archanděl Rafael, který je nazýván také jako "Zářící léčitel". Samotnému Rafaelovi, se však věnuji v podsekci archandělů.
 
Nejen archanděla Rafeala můžete vyvolávat k překonání jakýchkoliv zdravotních problémů, ale i jeho andělské pomocníky, kteří se řekněme specializují na určitou oblast, stejně jako například lékaři. Ne každý lékař Vám může léčit oči, štítnou žlázu, srdíčko .... 
 
Můžete si tedy na pomoc zavolat jak Rafaela, tak i jeho pomocníky, neboť čím více andělů budete kolem sebe mít, tím lépe.
 
Pokud Vás trápí paměť, pak doporučuji napojení se anděla jménem Zachariel
  • tento anděl je vládnoucím princep takzvaného Druhého nebe a kůru panstev a právě Zachariel bývá vyzýván k tomu, aby pomohl zajistit dar dobré paměti.
  • pokud Vás trápí lidově řečeno pamatovák, pak je tu Gabriel
  • na dlouhodobou paměťje tu zase anděl Kassiel
  • samotný Zachariel může napomoci k zlepšení vzpomínek
  • nezapomeňte, že s pamětí úzce spolupracuje srdce, které si pamatuje a uvědomuje jací vlastně jsme, kde a kdy jsme byli, jaké děláme chyby a zároveň nám napomáhá ke změně našeho "já" k lepšímu.
 
Modlitba věnována paměti a především anděli Zacharielovi:
  • aby jste docílili pokud možno, co nejlepších výsledků, doporučuji modlitbu ještě podpořit zapálenou svící v bílé barvě a rozmarýnem. A to buď pomocí rozmarýnové esence nebo samotné bylinky. A proč právě rozmarýn? To proto, že rozmarýn je rostlina, která obnovuje paměť a je zasvěcena právě Zacharielovi.
 

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, který dává vědomí všemu živém, Tě prosím, velký anděli Zacharieli, který z pověření Jediného vládneš kvalitě paměti, abys mi odevzdal hloubku a jasnost vzpomínek a já se stal(a) svědkem všech svých prožitků pro dobro všech a k ničí škodě.

Ctím Tě a děkuji Ti za zabezpečení mého přání, a to ve jménu Všemocného.“

 

 

Trápí Vás nemoc a chcete se co nejdříve uzdravit? Pak si zavolejte na pomoc anděla nesoucí jméno Sabrael

  • anděl Sabrael je jeden z andělů zvaných "Zářící" a je z kůru ctností. Je to jedinný anděl, který dokáže porazi zlého démona nemocí Sfendonaela, který má za vinu nemoc jako takovou.
  • pokud jste tedy nemocní, tak můžete anděle Sabraela vyvolávat k tomu, aby Vám pomohl se brzy uzdravit. Sabrael umí totiž odstranit všechny démonické impulsy nebo zamoření.
  • nejlepším dnem k vyvolání Sabraela je nejlepší úterý, kdy může využít martických energií, která ovládá Kamael, jež je vládcem Marsu.
  • abyste dosáhli dobrých výsledků doporučuji zapálit pět svíček v červené barvě a při modlitbě buďte otočeni tváří směrem na východ. Můžete využít i bylinek, kdy v tomto případě je to hřebíček nebo pelyněk.                                                                                                                                                                                                                          

Modlitba věnována uzdravení a především anděli Sabraelovi:

 

"Ve jménu Všemocného Stvořitele všeho, co jest, Tě vyvolávám, velký zářivý anděli Sabraeli, abys ze mne/……(doplňte jméno) vyhnal démony nemoci. Nechť Tvůj ohnivý meč přinese očistné světlo do každé buňky mého/…… těla a nezůstane v něm jediné místečko, kde by se mohla skrývat choroba. Posil prosím moji/…… odolnost vůči všem útokům a udržuj moje/jeho/její tělo jako chrám..

Ctím Tě a děkuji za plnění Tvých úkolů, a to ve jménu Všemocného."