Andělé milosrdenství

Nejvýše postaveným andělem je archanděl GAbriel, kterého můžeme vyvolat nejen pro svou potřebu, ale i pro ochranu druhých.
 
Jsou i další andělé, kteří vládnou příslušným jevům, jakými jsou například přírodní katastrofy. Tito andělé se mohou vzývat ke zmírnění následků způsobených katastrofou, a chránit ty, kteří jsou v ohrožení. Navíc i další andělé mohou v těchto případech poskytnout úlevu. 
 
Někteří lidé, kteří mají  určité schopnosti a vlastnosti dokáží prý ve svých astrálních tělech andělům pomáhat. Kéž by bylo více z nás inklinovalo k těmto magickým a dobrovolným činnostem.

 
  • Jako ochránce před zlem máme anděla, který se jmenuje Lahabiel.
 
  • Pokud jsou některé oblasti, státy sužovany suchem, pak je tu anděl Riddia.