Další modlitby

 

Modlitba za odčinění následků minulých činů


Nejdražší andělé,
pochybil jsem tím, jak jsem nakládal se svým tělem, a žádám nyní, aby veškeré následky těchto chyb byly vymazány a zapomenuty na celé linii času a všemi zúčastněnými.

 

 

 

 

Modlitba posla světla

 

 

Rozhoduji se zůstat zakotvena ve vědomí lásky, Boha a svého pravého Já. V tomto středu, podobně jako ve středu hurikánu, je všechno klidné, v bezpečí a pokojné. Má síla, moudrost a mír pocházejí ze zakotvení v tomto středu a žádám o duchovní pomoc od Boha a Jeho andělů v tom, aby má mysl byla v souladu s pravdou. Ochotně přestávám lpět na materiálním světě, protože vím, že tak mohu pomáhat druhým. Důvěřuji tomu, že mi Bůh poskytne vše, co potřebuji a nechávám se vést Jeho všemohoucí moudrostí na všech cestách. Přijímám stálou stravu lásky a radosti, neboť vím, že si zasloužím štěstí a zdraví. Ochotně a láskyplně se zříkám všech soudů ega týkajících se mne i druhých lidí, jelikož vím, že všechno, co chci, pochází z mého rozhodnutí zakoušet jednotu veškerého života. Vím, že mám být léčitelkou/léčitelem a učitelkou/učitelem v Boží službě a nyní plně přijímám své poslání bez odkladů a bez výhrad. Vzdávám se jakéhokoli chování, které by mi bránilo slyšet můj vnitřní hlas, a šťastně důvěřuji svému vnitřnímu vedení, že mě povede po cestě poslů světla, na které s radostí sloužím jako nástroj lásky. Zříkám se jakýchkoli pochybností nebo obav, které by na mne mohly doléhat ohledně naplňování mého Božského poslání, a zavazuji se teď, že si budu neustále uvědomovat svůj vnitřní hlas. Vím, že tohle je jediný nástroj, který kdy budu potřebovat ke svému vlastnímu vyléčení i k vyléčení světa. Amen