ZDRAVÍ

 

 

Modlitba za zdraví a uzdravení
Drahý Bože,
vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe, Ducha svatého a Archanděla Rafaela, abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla. Jsem ochoten/a zbavit se všech myšlenek a činů, jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat, že mě právě teď chováš ve své náruči. Amen

 

Modlitba za zdraví našich milovaných
Milovaný Bože,
Děkuji Ti za to, že jsi vyslal k loži mého bližního Archanděla Rafaela a andělské léčitele. Vidím, že Ty, Duch svatý, Rafael a andělé objímáte člověka, kterého miluji. Představuji si jej, jak se směje a cítí se lépe. Vím, že se mému milovanému ve skutečnosti vede dobře už teď a žádám o Tvou neustávající pomoc, aby nás tento klid a zdraví doprovázely každým naším dnem. Děj se vůle Tvá

 

Modlitba za navýšení životní energie
Archanděli Michaeli,
žádám tebe a tvé pomocníky, abyste ke mně neprodleně přišli. Prosím uvolni a odkliď ode mě všechno, co mi bere sílu. Pomoz mi znovu získat ztracenou energii. Děkuji Ti.

 

Modlitba za početí dítěte
Drahý Bože,
máme na rozdávání spoustu lásky a chtěli bychom se o ni podělit s děťátkem. Žádáme Tebe i anděly, abyste nám pomohli s početím. Prosíme, pošlete do našeho života jednu z vašich nejzářivějších a nejšťastnějších duší a umožněte této bytosti, aby se stala naším dítětem. Děkujeme

 

Modlitba při potížích s váhou a chutí
Nejdražší Bože,
dnes jsem se rozhodl/a , že od teď budu mít chuť pouze na zdravé a nízkotučné potraviny a nápoje. Jsem odhodlaný/á zbavit se všeho strachu, který by mě vedl k přejídání. Vím, že mě vedeš v každém okamžiku mého života včetně těch chvil, kdy jím a piji. Žádám Tě, abys mne nadále poctil Boží moudrostí a klidem a aby všechna má rozhodnutí týkající se jídla a pití vycházela z mého vyššího já. Děkuji Ti, amen.

 

Modlitba při potížích se spánkem
Můj Stvořiteli,
prosím dopomoz mi dnes v noci ke klidnému a tvrdému spánku. Prosím, sešli mi strážné anděly, kteří by můj domov chránili ze strany severní, jižní, východní i západní. Představuji si svůj dům obklopený božským bílým světlem Tvé ochraňující lásky. Jsem ochoten/a předat Tobě a andělům všechny své starosti a obavy, aby se jimi má duše nemusela v noci trápit. Prosím sešli mi andělské utěšitele, abych si mohl/a vychutnat nádherný noční spánek.

 

Modlitba za motivaci ke cvičení
Drahý Bože,
prosím, dopomož mi k získání motivace starat se pořádně o své tělo. Žádám Tě o pomoc při naplnění svých předsevzetí cvičit, zdravě jíst a pořádně odpočívat. Prosím, pomoz mi získat víru ve vlastní schopnost vylepšit a udržet si dobrou fyzickou kondici. Prosím doveď mně k poznání těch nejlepších způsobů, jak se o sebe starat. A až mé odhodlání poleví a lenost mě bude pokoušet, prosím, pomoz mi vrátit se ke svým předsevzetím. Děkuji Ti, amen.

 

Modlitba za vyléčení závislosti
Milovaný Bože, Duchu svatý, Andělé,
vím, že žádostivost a závislost něco vlastnit, je vlastně touhou po Boží lásce. Prosím pomozte mi pocítit, že jsem prostoupen/a vaší všudypřítomnou láskou. Jsem ochoten/a zbavit se všech strachů, které by mi bránily uvědomit si Vaši lásku. Žádám Vás, abyste mě očistili od přesvědčení, myšlenkových schémat, pocitů a myšlenek, jež mé touhy spouštění. Prosím ukažte mi cestu k lidem, situacím a zážitkům, které podpoří mé odhodlání žít život bez jakýchkoli závislostí. Odevzdávám veškeré své touhy do Vašich rukou a žádám o další anděly, kteří by mě zahrnuli světlem zdraví a míru. Prosím pomozte mi nyní a pro vždycky. Amen.

 

Modlitba za uzdravení konfliktů v zaměstnání
Drahý Bože,
z hloubi duše toužím, aby mi práce přinášela radost, a žádám Tě, abys mi pomohl najít v ní klid. Prosím pomoz, aby všichni, s nimiž přijdu do styku, chápali mě a já zase je. Očisti mě prosím ode všech strachů, jež v zaměstnání spouštějí konflikty mezi kolegy. Žádám, abys mě Ty a andělé vedli k takovým pracovním úkolům, které by odpovídaly mým zájmům a schopnostem. Představuji si, že se každé ráno budím šťastná a těším se do práce. Prosím Tě o pomoc při zhmotňování této představy. Amen.