VZTAHY

 

Zde uvedu několik modliteb od Doreen Virtue, tyto modlitby mám moc ráda a i já některé z nich vyslovuji ke svým andílkům, v případě, že potřebuji jejich pomoc. 

 

Modlitba za nalezení duchovního partnera

Drahý Bože,
prosím tebe a anděly lásky o pomoc při nalezení nádherného milostného vztahu s mým duchovním partnerem. Dejte mi prosím jasné pokyny, jak tohoto člověka najít, a pomozte nám setkat se a užívat si vzájemné blízkosti. Žádám vás o pomoc při vytváření takových okolností, které mi tento nádherný vztah co nejrychleji zajistí. Prosím, pomozte mi zbavit mou mysl, tělo i city všech zábran, jež by mě snad od velké lásky zrazovaly. Prosím, pomozte mi slyšet a následovat vaše Božské vedení, jež mě povede k nalezení a k radosti ze vztahu dvou spřízněných duší. Vím, že mě můj protějšek hledá stejně vroucně, jako já hledám jeho. Oba vás prosíme, abyste nás svedli dohromady a pomohli nám poznat a přijmout požehnání nekonečné lásky. 

Děkuji

 

Modlitba za vyléčení stávajícího milostného vztahu

Nejdražší Bože,
prosím Tebe a anděly, abyste mi pomohli vyléčit můj milostný život. Jsem ochotná zbavit se jakéhokoli neodpuštění, které vůči sobě a svému partnerovi chovám, a žádám, aby mě andělé ihned očistili od veškeré zlosti či vzteku. Prosím, pomozte mně i mému partnerovi nahlížet na sebe očima lásky. Chci, aby veškeré následky našich chyb byly vymazány na celé linii času. Prosím, pracujte i s mým partnerem, aby mezi námi zavládla harmonie, romantika, přátelství, respekt, upřímnost a velká láska. Prosím, obnovte naši lásku. Děkuji

 

Modlitba za uzdravení vztahu mezi rodiči a dětmi

Nejdražší Bože,
prosím pomoz mně a mým dětem k harmonickému vztahu. Žádám Tě o pomoc s uzdravením všech obav, jež nám brání v tom, abychom si dokázali navzájem projevit lásku. Prosím pomoz mým dětem soustředit se a radovat. Prosím pomoz mým dětem přijmout mě i život, jaký žiji. Žádám Tebe a anděly, abyste mně a mým dětem pomohli zbavit se ukřivděnosti a neodpuštění jeden druhému. Prosím pomozte nám k láskyplnému a blízkému vztahu. Amen

 

Modlitba za lepší chování dítěte

Drahý Bože,
prosím pomoz mi porozumět mému dítěti. Žádám Tě, abys obklopil mé dítě láskou, moudrostí a inteligencí. Prosím pomoz mu přijmout zodpovědnost za jeho chování. Žádám Tě, abys je vedl k rozumným rozhodnutím založeným na lásce a nikoli na strachu. Žádám tebe a Archanděla Michaela, abyste očistili mé dítě od vazeb a zábran, které by mu mohly bránit ve štěstí. Děkuji.

 

Modlitba za ozdravění vztahů v rodině

Drahý Bože,
vím, že můj příbuzný i já máme své strážné anděly. Žádám, aby nám tito strážní andělé pomohli napravit naše rozepře a neshody. Prosím pomoz nám zbavit se zloby a neschopnosti odpouštět. Žádám, aby veškeré následky našich chyb byly vymazány a zapomenuty všemi, jichž se to týká. Prosím pomoz mi zbavit se všech předsudků, které mám vůči sobě samé nebo vůči ostatním. Žádám, aby nám strážní andělé jasně sdělili Tvé rady, protože vím, že Ty nám přeješ usmíření. Děkuji Ti.

 

Modlitba za příbuzné

Nejdražší Bože,
prosím pomoz mému příbuznému pocítit klid a štěstí. Žádám Tě, abys k němu/k ní vyslal další anděly, kteří jej/ji utiší. Prosím obklop celou naši rodinu oblaky své Boží lásky. Pomoz nám uvolnit se a udržet si víru a důvěru. Dej nám prosím znamení své lásky, abychom mohli odhodit všechny strany. Děkuji Ti za všechnu Tvou léčivou lásku.

 

Modlitba za přátelství, jež je u konce

Milovaný Stvořiteli,
hluboko uvnitř cítím, že mé přátelství s ... je u konce. Žádám tě, abys nám pomohl přijmout tento krok s důstojností a v klidu. Žádám Tebe a anděly, abyste mi pomohli být laskavý/á a zároveň upřímný/á k sobě i k mému příteli. Prosím pomoz mi uvědomit si pravdu tak, aby mé kroky vycházely z lásky namísto strachu, pocitu viny nebo závazků. Prosím utěš mého přítele, abychom mohli oba přijmout tuto změnu pozitivně.

 

Modlitba za nalezení nového přítele

Nejdražší Bože,
představuji si, že jsem obklopen/a milujícími přáteli, se kterými toho mám hodně společného. Cítím přítomnost nových přátelství s podobně smýšlejícími dušemi a žádám Tě o pomoc při zhmotnění této představy. Prosím, veď mě za novými lidmi, kteří jsou pozitivně, duchovně naladění, zdravě sebevědomí a zábavní. Prosím pomoz mi uvědomit si, že si lásku a pozornost těchto nových přátel zasloužím. Moc Ti děkuji.

 

Modlitba za vyléčení zármutku

Drahý Bože,
Vím, že můj zemřelý milovaný je s Tebou doma na nebesích. Prosím, abys jej opatroval a povzbuzoval svou láskou. Prosím pošli mu další anděly a pomoz mu, aby si v nebi zvykl, cítil se báječně a byl šťastný. Prosím, aby i mně poslal další anděly a pomohl mi zbavit se smutku a žalu. Pomoz mi vyléčit se z pocitů tíhy, abych se mohl/a vrátit k životu, který by mi můj zemřelý milovaný přál. Pošli mi, prosím, z nebe znamení, abych vědě/la, že můj milovaný je v Tvých rukou. Amen.