Poslání a zaměstnání

 

Modlitba za nalezení svého životního poslání
Všem, kdo nade mnou dohlíží,
zdá se, že jsem zapomněl/a, jaký je můj Božský životní úděl, a žádám tedy o vaši pomoc, se kterou bych si vzpomněla na pohnutku, která mě sem tentokrát přivedla. Jsem ochoten/a odhodit veškeré strachy, jež mi brání rozpomenout se na svůj životní úděl, včetně strachu z úspěchu a selhání. Vím, že jsem schopen/a svou misi dokončit, a žádám o vaši neustávající pomoc při hledání cesty, na níž bude mé srdce zpívat. Prosím pomozte mi rozlišovat mezi radostí a strachem, abych se mohl/a pustit do smysluplných činností, které ostatním pomohou a mně přinesou radost. Děkuji mnohokrát.

 

Modlitba za novou práci
Milovaný Stvořiteli,
vedl jsi mě k tomu, abych si nalezl/a nové zaměstnání a já Tě žádám, abys mi pomohl poznat ty dveře, jež mi teď otevíráš. Žádám o jasná a nezpochybnitelná znamení, jež mě zavedou k nové práci, v níž smysluplným způsobem uplatním své nadání a zájmy. Prosím, pomoz mi uvědomit si, že si zasloužím skvělé nové zaměstnání, a utiš mou nervozitu při nástupních pohovorech. Žádám o další anděly, aby mi dodali sebevědomí i odvahu a pomohli vědomě si udržet víru, že o mě pečuješ. Amen.

 

Modlitba za vyléčení stresu
Drahý Bože, Archanděli Rafaeli a Archanděli Michaeli,
zdá se, že stres mi vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc. Prosím zbavte mě tlaků, které jsem sám/sama na sebe uvalil/a. Rafaeli, žádám Tě, abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu. Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek včetně vláken, jež mě vysávají. Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků, jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace. Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď. Děkuji vám. Amen