FINANCE

Modlitba za finanční jistotu
Nejdražší Bože,
vím, že jsi zdrojem veškerého mého dobra a že se o mě staráš ve všech ohledech. Prosím, pomoz mi zbavit se strachů, jež mi brání přijímat Tvé dary. Prosím, pomoz mi cítit mír, vděčnost a finanční jistotu a uvědomovat si, že jsem tvým dítětem, jemuž dopřáváš své požehnání. Jsem teď otevřená Božímu vedení, jež mě povede přesně k těm situacím, lidem a příležitostem, které jsou součástí Tvého plánu vedoucího k mé finanční pohodě. Vidím a cítím teď sebe i všechny ostatní naprosto zajištěné a mé srdce přetéká vděčností a radostí nad bohatstvím vesmíru, jenž jsi stvořil. Děkuji ti. Amen