Zadkiel

Zadkiel je poslední z archandělů, kterého Vám představím, jeho jméno znamená "Přízeň Boží". 

 

Barva: Hluboká Indigo Modrá

Crystal nebo Gemstone: lapis lazuli

Astrologické znamení: Blíženci

Zadkiel říká:

"Proto je skrze přízeň Boží možné, aby tě fialový světelný paprsek osvobodil Z tvé Závislosti na karmě, nedokonalosti a dogmatu. Posílám ti sílu přeměny, vzkříšení a pravdy. Zadkiel, tvůj láskyplný průvodce a osvoboditel od karmy."

Energie archanděla Zadkiela na nás může hodně zapůsobit. Archanděl Zadkiel otevírá naše oči duchovním pravdám, pravdě o nás samých a pravému důvodu našeho bytí na Zemi. Všechna obviňování, která šíříme navenek, se rozpustí s poznáním o naší vlastní odpovědnosti. V určitém bodu našeho vývoje si musíme bez okolků připustit, že to bylo naše přání vstoupit do nové pozemské inkarnace, abychom dokončili věci nedokončené tak, že uskutečníme konstruktivním jednáním a dosažením duchovních vhledů naše Boží Já. Následujeme tak Ducha, sídlícího ve tvoření.

Boží tvoření se díky nám stává krásnějším a bohatším, protože se může skrze nás rozšiřovat Boží láska.

Jakmile převezmeme plnou odpovědnost za naše zdejší bytí, konání a události v našem životě, pomůže nám energie archanděla Zadkiela ke skutečné svobodě. Pod jeho vlivem začneme poznávat naše lpění a fixace na problémech. Jakmile jsou objasněny struktury, tvořící naše problémy, můžeme je ihned propustit. Poznáme, že problém vlastně neexistuje. Jsou to stíny minulosti a stíny v nás samotných, které se stávají v realitě viditelnými a nemají žádný jiný důvod k existenci, než nás přimět k tomu, abychom je rozpustili svým vlastním Světlem. Rozpouštění stínů je srovnatelné se smrtí; nově vytvořená, osvícená část je vzkříšením.

 

Energie archanděla Zadkiela nám pomáhá překročit práh, jenž tvoří karmické zvyky, způsoby chování a myšlenkové vzory a vede nás ke skutečné duchovní svobodě.

 

Poselství

"Já jsem oko, které hledí do nekonečna; Já jsem poznání, které tryská Z tvého srdce a které vystupuje vzhůru, aby osvítilo Ducha a přeměnilo vše tmavé na čisté, zářivé duchovní já. Překroč práh a osvoboď se ode všech starostí a všeho trápení; vzdej se svého lpění. Staň se svobodným v srdci. Máš svobodnou volbu.

Emoce a myšlenky jsou jako pohyby vln na velkém moři. Vlny stoupají a opadávají. Nejsou identické s kvalitou vody samotné.

To jen vítr hladí povrch a tím jej dočasně mění. Bez vnějších vlivů by byl povrch vody tichý a nehybný. Medituj o tom."