Rafael

 
Troufám si říci, že i Rafaela jako jednoho z těch nejznámějších archandělů znáte ... já ho mám trošku laicky "pojmenovaného" a to jako doktor či léčitel. 
 

Pomocí světle zeleného až mechově zeleného světelného paprsku, ke kterému patří archanděl Rafael a jehož prostřednictvím se uskutečňuje léčivá energie na pozemské úrovni, získáváme přístup k vnitřním tématům, jež se často manifestují jako nemoc. Naše bytí oddělené od Boží jednoty zažíváme denně jako nedostatek, který nás současně motivuje ke změně tohoto neuspokojivého stavu.

Nemoc, utrpení a bolesti jsou vnějšími znaky naší duševní tísně. Utrpení je většinou hnací silou vedoucí k poznání, proč nás trápí právě ta či ona bolest. Už v tomto postupu vězí klíč k vyléčení. Tím, že hledáme odpovědi, jsme energií archanděla Rafaela seznamováni s možností poznat nevyřešené emoce, které se projevují jako tělesné a duševní utrpení, a tím odstranit příčinu. Teprve potom jsme připraveni umožnit vyléčení.

Tento zdánlivě snadný cíl je však obtížné uskutečnit, protože díky strachu ze změny a z nepříjemného pohledu do vlastního zrcadla stále znovu ztroskotáváme na našem vlastním odporu.

Odmítání připustit, že nás uzdravuje Bůh ("Bůh léčí" odpovídá významu jména Rafael), má kořeny v hlubokém strachu, že potkáme své skutečné Já, které neodpovídá naší přijaté osobnosti.

Většinou se naše osobnost podobá pevnému pancíři, který zadržuje nahromaděné pocity jako zlost a smutek.
Naše skutečné Já se nemůže ukázat; růst není možný.

Zde nás energie archanděla Rafaela podporuje. Pancíř se uvolní, nahromaděné pocity se dostávají na povrch a uvolňují se. Tento proces odpovídá zbavování se duševních jedů. Duše je osvobozena a může dojít k uzdravení i na tělesné úrovni.


 
Poselství

"Já jsem Rafael, který poskytuje útěchu. Nezjevuji se nahodile, musíš mou pomoc chtít a prosit o ni, protože jinak pomoci nemohu. Potom k tobě přijdu v lásce a dotknu se tvého jemněhmotného srdce, které se rozezní jako nebeská harfa.

Léčím srdce lidí a hledám v tobě smaragd pravdy, abych jej vynesl na povrch.

Mnoho odpadu musí být odklizeno. To je většinou bolestné.

Teprve potom jsi připraven léčit láskou jiné lidi a setkat se se svým dvoupaprskem Z nebeských říší. Moje energie spojuje mužský a ženský aspekt a odstraňuje protiklady. Poznání o tvém uzdravení je perutí svobody, která tě ponese do nebe. Věř na Zázrak svého uzdravení skrze mne. Tak se stane. Já jsem láska, kterou vysílá Bůh k uzdravení lidstva."