Chamuel

 
Máme tu další z archandělů, který je často zaměňován už s výše uvedeným Camaelem. Není to však jeden a týž archanděl, je mezi nimi opravdu rozdíl, ač se to nemusí zdát.
 
 

Kdo přijde do styku s energií archanděla Chamuela, tomu se chce smát a tancovat a objímat celý svět. Důsledkem působení této energie je čistá radost a blaženost. Jeho krédo je : "Život může být užíván plnými doušky, protože je opět objeveno a oživeno dítě v nás"

Archanděl Chamuel podpůrně působí všude tam, kde se ztratila radost z pozemského života a má být opět objevena. Otevírá vědomí všemu, co činí radost, kráse, něze, harmonii a všemu, co vyjadřuje na Zemi Boží dokonalost. Opět se obnoví tok tvůrčí síly a je vyjadřován hudbou, herectvím, malováním, psaním a jinými uměními.

Archanděl Chamuel umí vyzvednout na povrch kreativní vlohy, které jsou skryty v každém člověku. Tím se stává život bohatším a plnějším. Je také jemně podporován vývoj duše. Z tvůrčích činností se mohou zrodit hluboké poznatky.

Vztahy získávají vlivem energie archanděla Chamuela jiný význam. Milostné vztahy nabývají na hloubce a intenzitě. S partnerem naší duše je možné zažít Boží lásku, v přátelství se odráží hluboké spojení duší, důvěra a bezpečí. Archanděl Chamuel přivádí duši k její rodině.

Jeho energie je také cítit v kontaktu s dětmi, zvláště s takzvaně postiženými dětmi. Jsou často naplňovány láskyplnou energií archanděla Chamuela a přinášejí na Zemi jeho záření.

Ve významu jeho jména "Bůh je mým cílem" je cílem míněna láska, protože Bůh je čistá láska. A tato čistá láska zahrnuje každou "jinakost", která stejně existuje pouze z lidského hlediska.

Poselství

"Přivádím vaše pohledy k srdci duše a ke skutečné myšlence, ve které sídlí Bůh. Můj oheň lásky tryská z centra Božího plamene.

Zahřívám vás zevnitř a zaplavuji vás růžovým Světlem. Posiluji vaši víru v lásku Boží, dávám vám naději a důvěru v Život.

Moje energie je hravá a přesto se soustředí na to podstatné. Vede k pravdě. Jste-li opravdoví ve své mluvě a činech, jste skutečně v lásce Boží. Stojím při vás v obdobích starostí a tehdy, když vaše srdce ztěžkne ztrátou. Buďte si vědomi Boží péče skrze mne.

 

Chamuel se nazývá také jako bratr ve Světle."