Jofiel

 
Tento archanděl jménem Jofiel je řekněme jakousi výzvou k rozšíření našeho duchovního obzoru, tak abychom porozuměli Božím zákonům a mohli je uskutečnit. Rozum je při tom pouhým nástrojem ke zpřístupnění moudrosti srdce.
 

Jofiel znamená "Bůh je moje pravda". Přijmeme-li energii archanděla Jofiela a připustíme-li, aby tato energie osvítila našeho Ducha, padnou v našem srdci bariéry, které nám brání ve skutečném poznání.

Pokud se Bůh stal také naší pravdou, spřátelíme se, se všemi živými bytostmi a zcela samozřejmě se osvobodíme od potřeby hodnotit sebe i ostatní. Můžeme všechny nechat, jak jsou, protože jsme poznali, že vše má své místo a oprávněnost svého bytí tak, jak se projevuje a ukazuje.

Také věci, které neshledáváme pěknými nebo cennými, zasluhují respekt. To je Boží pravda. Archandě1 Jofiel nám dává rozlišovací schopnost, která má jiné kvality než hodnocení. Rozlišovací schopnost je nezbytností pro každý duchovní vývoj, proto, abychom mohli rozlišovat, kde skutečně následujeme naše Boží Já, a kde jsme naopak ovlivňováni tak, že je zamlžován nezkalený pohled na naše skutečné určení a naše skutečné bytí.

Poselství

"Já jsem archanděl Jofiel, řídím zlatožlutý paprsek a činím vaše myšlenky plynulými a měkkými. Odebírám vašim myšlenkám tvrdost souzení a hodnocení.

Tak jste schopni skutečného přátelství a připraveni ke sbratření všech lidí. Tím vás vedu do nového tisíciletí a dávám vám moudrost a láskyplné myšlenky. Rozum je jen nástroj k vyjádření Boží lásky a stvoření na Zemi. Boží pravda se projevuje v číslici deset. Z mého zlatožlutého paprsku vychází růže pravdy a moudrosti. Proto je mým symbolem ve znamení deseti. Otevírám tím kanál k esoterickým vědám, ale také technickým a vědeckým výdobytkům, které ulehčují lidský život. Manifestuji se ve světle blesku. Moje drahokamy jsou citrín a zlatý topas.

Uskutečňuji se skrze energii planety Uran, a tak zaujímám své vesmírné místo, abych vám mohl být skutečně ku pomoci. S láskou vám posílám Boží pravdu."